Månadens utdelningar

Januari

Årets första månad är inte den starkaste utdelningsmässigt sett, men jämfört med förra året har utdelningarna ändå ökat med 12,78%. Den dragna källskatten har jag valt att räkna med då jag förväntar mig att få tillbaka den om några år, när detta sker kommer jag inte att räkna återbäringen som en del av utdelningen.
Som det går att utläsa av tabellerna nedan har det skett en del förändringar. Förra året bestod mina utdelningar uteslutande av svenska preferensaktier, dessa har skalats ned och endast Klövern består. Den största förändringen visar att det har tillkommit fyra nya bolag, samtliga är utländska och kommer att dela ut månadsvis/halvårsvis.År 2018

Aktie                               Summa

-
Boston Pizza                   48,67
Walt Disney                     61,13
Realty Income                 33,99
Northwest Healthcare     55,82
Klövern pref.                    150
-
Totalt: 349,61:-


År 2017


Aktie                               Summa

-
Alm pref.                         105
Balder pref.                      75
Hemfosa pref.                  50
Klövern pref.                    80
-
Totalt: 310:-


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar