Portföljutveckling - Juni

Portföljen har rört sig marginellt uppåt den senaste månaden. 

Den 28 maj visade portföljen ett marknadsvärde på 572.732 kronor och idag visar den en summa på 588.084 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 15.352 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 2,68%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              


Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 326.949
  363.353
11,13
36.404

Kapitalförsäkringskonto

  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 164.820
 199.657
 21,14
 34.837

Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 23.024
 25.074
 8,90
 2050


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
514.793                    588.084                        14,24                      73.219                                                      

Gå ner i tjänstgöringsgrad

Från att ha bytt från en nattjänst med 70% tjänstgöringsgrad till en dagtjänst på 100% så kan jag märka skillnaden i hur mycket tid som går åt till just arbetet

Jag valde att avsluta min nattjänst på grund av de obekväma arbetstiderna. Jag har dock upptäckt efter snart ett år på en 100% tjänst att det inte är något för mig. Jag har därför förmedlat till min chef att jag vill minska min tjänstgöringsgrad med hela 25%, om det är möjligt. Nackdelen är bland annat att min lön kommer att bli väsentligt mycket lägre samt att min tjänstepension kommer att bli drabbad. Dock byter jag pengarna mot fem extra lediga dagar i månaden vilket låter som en bra deal i mina öron. 

I mitt huvud har jag argumenterat enligt följande resonemang:
 • Jag har en målsättning om att kunna tillhandahålla utdelningar som åtminstone täcker mina fasta utgifter, för att sedan kunna frilansa. 
 • Om målet är att arbeta mindre, varför inte göra det redan nu?
 • Jag har redan hunnit en bit på vägen gällande min portfölj. 
 • Jag kommer fortfarande kunna arbeta extra vid behov. 
 • Mer ledigt. 

Semestertider

Likt förra året kommer jag inte att spara lika mycket av månadslönen som inkommer inför semestern. Min semester började faktiskt redan i fredags och jag har redan vant mig till den grad att jag knappt kommer ihåg hur det var att gå till jobbet på morgonen. 

Jag får min nästkommande lön om tre dagar och planerar att endast köpa ett lass aktier i Starbucks samt mina vanliga fondköp. Detta innebär att jag kommer att spara betydligt mindre än vad jag vanligtvis brukar göra.Tanken är att jag kommer använda överskottet som semesterkassa. 

Semesterkassan tillsammans med min vanliga kassa för månaden kommer göra att jag inte behöver snåla över sommaren. Skulle pengarna trots allt ta slut så har jag även mitt budgetkonto, det är kontot som jag för över 500 kronor till varje månad. Jag förväntar mig inte att spendera allt och kommer självklart investera det som blir över efter semestern. 

Min portfölj

Jag har uppdaterat sidan som visar min portfölj och har valt att vara mer transparent. I portföljen kan ni nu se antal aktier, inköpspris, marknadsvärde samt vilka aktier det går bäst och sämst för. Jag uppdaterade sidan för några dagar sedan och tänker att jag ska uppdatera med jämna mellanrum. 

Kontoor Brands

Aktierna i Kontoor Brands som tilldelades mig efter VF Corps avknoppning har jag nu sålt. Det var inget innehav som jag planerade att öka i och beslutet att sälja var därför lätt att fatta. Trots en tråkig courtagekostnad  och andra avgifter kunde jag erhålla 713 kronor efter försäljningen. Pengarna kommer att investeras i Starbucks i slutet av månaden då lönen har inkommit. 

Investeringar och sparande - Maj

Mitt fokus just nu ligger i effektiv riskspridning samt att uppnå mitt kortsiktiga mål i kapitalförsäkringen. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Mitt fondkonto rullar på som vanligt. Under månaden har jag även kunnat köpa ett par aktier i Castellum, nästa inköp i projektet "snöbollseffekt i snöbollseffekten" kommer bli i Telia. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 238,08 kronor baserat på 2018/2019 års siffror samt dagens växelkurser.     

 • Lön 10.000:-
 • Utdelningar 3933,14:- (källskatt -132,08:-)
 • Kredit -184,52:-
 • Extra skatt 200:-
 • Nöjeskonto 500:-
 • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 5212:-
Kapitalförsäkringskonto - 7548:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 13.760:- (varav 184,52:- i kredit)

Utdelningar - Maj

Jämfört med maj föregående år, då jag slog utdelningsrekord, har mina utdelningar minskat med 8,62%. Anledningen till detta är att vissa utdelningar delades ut i april istället för maj, vissa bolag har valt att dela ut halva utdelningen vid ett senare tillfälle samt att jag har sålt två bolag.  

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (132,08:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år.


År 2019

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Investor                                    360:-
ABB                                          383,01:-
Atlas Copco                             160,65:-
H&M                                         318,50:-
Kinnevik                                   195,50:-
Latour                                       315:-
Wallenstam                              118,75:-
Tele2                                         330:-
XACT högutdelande                 660,80:-
Akelius pref.                             160:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                            71,55:- 
Realty Income                          54,14:- 
Northwest Healthcare              78,94:- 
AT&T                                        184,20:- 
P&G                                         78,62:- 
Starbucks                                 54,95:- 
Orkla                                        358,53:- 
Akelius pref.                             50:-
-
Totalt: 3933,14:-


År 2018


Aktie                                          Summa
-
Investeringssparkonto:
Ratos                                        520:- 
Investor                                     232:-
Atlas Copco                              196:-
H&M                                          294:-
Rottneros                                  555:-
Latour                                       236,25:-
Wallenstam                               77,40:-
Tele2                                         600:-
Kinnevik                                    313,50:-
XACT högutdelande                 350:-
Akelius pref.                             150:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                             51,70:-
Realty Income                           38,35:-
Northwest Healthcare               58,80:-
AT&T                                        105,90:-
P&G                                          68,92:-
Starbucks                                 41,94:-
Sampo                                      414,57:-
-
Totalt: 4304,33:-