Portföljutveckling - Maj

Portföljen har under maj månad 2021 fortsatt att prestera och visar likt föregående månad en ny ATH. I dagsläget är jag väldigt nöjd över hur min portfölj är sammanställd och ser inget behov av att köpa in nya aktier eller sälja. Jag fortsätter alltså att fylla på i befintliga innehav när jag får pengar över. 

Den 27 april visade portföljen ett marknadsvärde på 847.182 kronor och idag visar den en summa på 871.652 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 24.470 kronor. 

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
418.113
  570.066
36,34
151.952

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 267.691
 290.369
8,47
22.678

Fondkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
750
 763
 1,78
 13

Tillväxtkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
10.000
 10.454
4,54
454


Totalt alla konton:

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
696.554                     871.652                       25,14                      175.097                                           

[Kredit: -6463:-]   

Investeringar - April

Jag har bytt hela mitt innehav i H&M till Astra Zeneca. Jag har även fortsatt att köpa i AZN och tanken är att jag ska fortsätta med det ett tag framöver. 

Jag sålde hela mitt innehav i Orkla och byte rakt av till Unilever. Pengarna stannar inom samma bransch - dock helt olika bolag, valutor samt geografisk lokation. Jag slipper även betala ut någon källskatt i Unilever. 
En aktie i Tesla har jag köpt. På en middag i påskas hamnade jag i ett samtal kring Tesla som resulterade i att vi skulle köpa varsin aktie som en rolig grej och se vart kursen skulle stå i om ett år. Jag utnyttjade min kredit för att möjliggöra detta köp. 

Annars har hela mitt månadssparande i vanlig ordning gått till kontantinsatsen för ett framtida hus. 

Månadens utdelningar från min Kapitalförsäkringen räckte till 4 stycken aktier i Castellum samt 16 stycken Telia, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Jag har även gjort några portföljförändringar. 


Investeringssparkonto


KapitalförsäkringskontoFondkontoInvesteringssparkonto - 9069:-
Kapitalförsäkringskonto - 5757:-
Fondkonto - 200:-

Totalt investerat: 15.026:- 
[Kredit -6192]

Utdelningar - April

Roligt med en månad som har haft en hög utdelningsnivå, speciellt när mitt ordinarie sparande från lönen i stort sett är obefintligt. Portföljen fortsätter att förändras och utvecklas, jag köper fler aktier, säljer aktier och köper in nya aktier. Detta skriver jag mer om i kommande inlägg över månadens investeringar. 

Jämfört med föregående år har mina utdelningar ökat med så mycket som 66,10%. Förra året fick jag lära mig hur viktigt det är att ha en rejäl buffert vid sidan av när slopade/sänkta utdelningar sker i samband med breda börsfall (om jag hade levt av mina utdelningar). I år fick jag lära mig att utdelningarna återhämtar sig samt att strategin "sitta lugnt i båten" och fortsätt köp aktier fungerar! Dock har mina utdelningar för månaden inte överstigit summan som delades ut i april 2019. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (158,35:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..   

År 2021

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:            
Cibus                                         194,87:-
Industrivärden                           618,75:-
Tele2                                          600:-
Telia                                           500:-
ICA                                            585:-
Skanska                                    760:-
ABB                                           580,65:-

Kapitalförsäkring:
Realty Income                           158,10:-
Northwest Healthcare               134,56:-
Orkla                                         457,86:-
Telia                                           158:-
-
Totalt: 4747,79:-


År 2020

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:            
Klövern pref.                             170:-
Atlas Copco                              178,50:-
Telia                                           360:-
ICA                                            258:-
Öresund                                    324:-
ABB                                          610,50:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                             107,25:-
Realty Income                           81,21:-
Northwest Healthcare               120,46:-
EPR Properties                         114,28:-
Union Pacific Corp                     96,60:-
Orkla                                         310,75:-
Telia                                           126,90:-
-
Totalt: 2858,45:-