Portföljutveckling - April

Det har redan gått en månad sedan jag uppdaterade min portföljutveckling, den 29 mars visade portföljen ett marknadsvärde på 601.606 kronor och idag visar den en summa på 678.937 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 77.331 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 12,85%. 

Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet numera minskat med 101.063 kronor, vilket motsvarar -12,96%.

Från föregående månad har jag även fortsatt att öka min kreditskuld, från -22.290 kronor till -25.702 kronor.

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. Kreditvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 398.890
  422.479
5,91
23.589

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 251.381
 254.063
1,07
 2682

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 2365
 2395
 1,27
 30


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
652.636                     678.937                        4,03                       26.301         

[Kredit: -25.702:-]                                          

Investeringar - Mars

Jag fortsätter att köpa när lönen kommer i slutet av månaden och det som jag just nu väljer att fokusera på är aktier med en högre direktavkastning. 

Min tanke bakom detta är att jag nu har gått ner i tjänst och behöver ett högre kassaflöde i framtiden, dels för att jag kommer få en lägre lön samt att en viss del av mitt sparande kommer gå till andra saker. Jag har därmed införskaffat ett nytt innehav i portföljen, nämligen Akelius D. 

Ett köp sticker ut lite från detta tänket och det är Nokia som jag investerar i med jämna mellanrum då jag tror på dess framtida kurspotential. 

Något anat som sticker ut är att jag har börjat utnyttja min kredit. Jag använder mig av den när jag blir sugen på att köpa och inte har pengarna. Min strategi gällande krediten är att utnyttja den inom Superlån-gränsen som Avanza erbjuder, med en viss marginal för att klara av ytterligare nedgångar. 

Förra månaden glömde jag redovisa mina första köp i fondkontot efter ett par månaders paus. Jag har valt att fokusera på Avanza Global samt Spiltan Aktiefond Investmentbolag. 

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för två olika inköp, fast i samma aktie, i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev  totalt 30 stycken aktier i Telia.  

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 703,50 kronor baserat på 2019/2020 års siffror samt dagens växelkurser.                 
                              

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto
Investeringssparkonto - 16.419:-
Kapitalförsäkringskonto - 1124:-
Fondkonto - 1200:-

Totalt investerat: 18.743:- (varav 11.820:- i kredit)

Utdelningar - Mars

Mars månad har inbringat en bra utdelningssumma. Jämfört med föregående år har mina utdelningar ökat med 30,24%, trots att Axfood har valt att dela ut hälften till hösten. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (181,32:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..   


År 2020

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
Axfood                                       408,75:-
Castellum                                   507:-
K2A pref.                                    190:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              109,04:- 
Realty Income                            79,06:- 
Northwest Healthcare                118,91:- 
EPR Properties                          111,84:-
VF Corp                                      89,93:-
Unilever                                      97,25:-
3M                                              213,54:-
Microsoft                                     74,08:-
Kone                                           412,63:-
-
Totalt: 2493,28:- 


År 2019

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Axfood                                       574:-
Castellum                                  393,45:-            
K2A pref.                                   190:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                             52,42:-
Realty Income                           41,48:- 
Northwest Healthcare               59,84:-
Microsoft                                   51,09:-
Unilever                                     60,48:-
VF Corp                                    65,68:-
Kone                                         398,43:-
Castellum                                  27,45:-
-
Totalt: 1914,32:-