Portföljutveckling - September

Portföljen har under september månad fortsatt gå upp, sakta men säkert. 

Den 29 augusti visade portföljen ett marknadsvärde på 637.681 kronor och idag visar den en summa på 665.999 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 28.318 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 4,44%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 333.379
  390.138
17,02
56.758

Kapitalförsäkringskonto

 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 224.987
 275.858
 22,61
 50.871

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 242
 276
 13,79
 33


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
558.608                     665.999                        19,27                       107.662                                                     

Sålt NCC

Jag har fortsatt att genomföra förändringar i portföljen. Förutom att Kinnevik såldes för några dagar sedan så har även NCC sålts. Jag kan inte påstå att perioden 27/4-18 t.o.m 23/9-19 som jag ägde NCC gav mig den utveckling som jag hade hoppats på, dock var det inte heller en ren förlust. 

Totalt investerade jag 11079,50 kronor och jag sålde samtliga aktier till en summa av 11091,75 kronor (exklusive courtagekostnaderna). Jag sålde alltså med en blygsam vinst på 12,25 kronor, räknat på kursutvecklingen.

Courtagekostnad: -55,25:-
Utdelningar:
 398:-

Räknar jag in kostnaden för courtaget samt vad jag fick i utdelningar kunde jag hämta hem en vinst på 355 kronor, alltså blev det ingen vidare investering..

Kinnevik

Kinnevik känns inte längre intressant för mig efter de senaste publicerade nyheterna om att dela ut Millicom samt en slopad ordinarie utdelning till förmån för eventuella extrautdelningar. Jag sålde därför rubbet och köpte istället ett gäng andra aktier, som dessutom har en högre direktavkastning. Jag valde även att en del av pengarna fick gå tillbaks till Tele2 som också Kinnevik äger. 
Sälj:
Kinnevik har idag en direktavkastning på 3,04%

Köp:
Axfood: 3,44% direktavkastning 
Castellum: 3,11% direktavkastning 
Tele2: 3,18% direktavkastning 
XACT Högutdelande: ca. 4% direktavkastning 

Månadsutdelare

Jag har den senaste tiden fokuserat på mina månadsutdelare och har endast ett gäng aktier i EPR Properties kvar att inhandla i slutet av månaden innan jag är nöjd med min viktning. Nedan har jag gjort en sammanställning på hur mycket mina månadsutdelare i dagsläget ger i utdelning per månad.        

Realty Income 
Antal aktier: 35
Utdelning per månad: 0,2265 USD

EPR Properties 
Antal aktier: 24
Utdelning per månad: 0,375 USD

Northwest Healthcare
Antal aktier: 255
Utdelning per månad: 0,06667 CAD

Boston Pizza
Antal aktier: 150
Utdelning per månad: 0,115 CAD
_______________________________________________________________________________

Jag har räknat på dagens växelkurser. 

USD: 9,64
CAD: 7,32

Realty Income: cirka 76,42 kronor per månad
EPR Properties: cirka 86,76 kronor per månad
Northwest Healthcare: cirka 124,44 kronor per månad 
Boston Pizza: cirka 126,27 kronor per månad 

Det blir cirka 413,89 kronor i månaden minus källskatten på 62,08 kronor (15%), vilket resulterar i:

351,80 kronor i månaden!

Investeringar och sparande - Augusti

Det har hänt en hel del förändringar i portföljen under den föregående månaden. Jag har sålt av mina fonder för att prioritera mina månadsutdelare. Jag redogjorde försäljningen i detta inlägg och kommer därför inte ta med det i beräkningen när jag sammanställer månadens siffror nu. Jag fick även ett par aktier i Nordea från Sampo som jag sålt av. 

I övrigt ligger stort fokus på att komma i hamn med mitt kortsiktiga mål i mina månadsutdelare. Jag vill öka mina månatliga utdelningar i Kapitalförsäkringen, till förmån för mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten"

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 693,72 kronor baserat på 2018/2019 års siffror samt dagens växelkurser. Vilket innebär en ungefärlig direktavkastning på investerat kapital om 5,61%.                          


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 4943:-
Kapitalförsäkringskonto - 7421:-

Fondkonto - 0:-    


Totalt investerat: 12.364:- (varav 144,67:- i kredit)

Utdelningar - Augusti

Jämfört med augusti föregående år har mina utdelningar ökat med 248,10%. Den största bidragande faktorn till denna enorma utdelningstillväxt är såklart Tele2s extrautdelning. Utan den hade utdelningstillväxten visat en siffra på 79,02%, inte fy skam det heller! 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (111,41:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..


År 2019

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Akelius pref.                             160:-
Nokia                                        161,02:-
Tele2                                         900:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                              73,74:- 
Realty Income                            54,61:- 
Northwest Healthcare                 96,69:- 
AT&T                                          186,83:- 
P&G                                           100,72:-
Starbucks                                   69,32:-
Akelius pref.                                50:-
-
Totalt: 1852,93:-


År 2018


Aktie                                          Summa
-
Investeringssparkonto:
Akelius pref.                              150:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              50,45:- 
Realty Income                            40,39:- 
Northwest Healthcare                 60,54:- 
AT&T                                          106,07:- 
P&G                                           72,43:-
Starbucks                                   52,42:-
-
Totalt: 532,30:-