Portföljutveckling - September

Portföljen har under september månad fortsatt gå upp, sakta men säkert. 

Den 29 augusti visade portföljen ett marknadsvärde på 637.681 kronor och idag visar den en summa på 665.999 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 28.318 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 4,44%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 333.379
  390.138
17,02
56.758

Kapitalförsäkringskonto

 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 224.987
 275.858
 22,61
 50.871

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 242
 276
 13,79
 33


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
558.608                     665.999                        19,27                       107.662                                                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar