Portföljutveckling - Juli

Då var det dags för juli månads portföljutveckling, den 27 juni visade portföljen ett marknadsvärde på 696.289 kronor och idag visar den en summa på 710.200 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 4151.  

[Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet numera minskat med 69.800 kronor, vilket motsvarar -8,95%.]

Min kreditskuld har från föregående månad minskat med 4162 kronor till -21.542 kronor. Min plan är att börja återbetala skulden, troligtvis blir det mitt fokus i några månader framöver. Jag får min lön på måndag men har räknat att jag kan spara 5000 kronor som kommer gå till kreditskulden. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. 

Kredit -samt kontantvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet. 
                        
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
406.031
  456.906
12,53
50.875

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 237.756
 249.434
4,91
11.677

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 3615
 3860
 6,75
 244


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
647.402                     710.200                        9,70                       62.796         

[Kontant: 5382:-] 
[Kredit: -21.542:-]                                          

Preem Mastercard


Återbäringen för februari, mars och april mottog jag en tid tillbaka i form av en check i brevlådan. Checken går att lösa in via nätet direkt till kreditkortet.

Summan av min fjärde utbetalning visar 86 kronor. Jag har nu haft kortet i ett år och har sammanlagt sparat en avgiftskostnad på 250 kronor (från mitt tidigare Mastercard) och samtidigt tjänat 359 kronor på mitt nya kort. 

Den 31/12 mottog jag dessutom en tillgodoränta på 19,20 kronor. Varje månad har jag innestående pengar på kortet som jag för över vid löning och för dessa pengar får jag ränta.  

Totalt har jag alltså sparat och tjänat 628,20 kronor under föregående år. 

Vill du läsa om tidigare uppdateringar eller varför jag bytte till Preem Mastercard går det bra att klicka här.

Köp efter senaste rensningen

Som det går att utläsa av bilderna nedan har jag återinvesterat hela beloppet i kapitalförsäkringen från när jag rensade i portföljen. Jag har köpt i befintliga innehav och då fokuserat på aktier med hög direktavkastning, AT&T, 3M och Realty Income. I framtiden kommer jag att slimma portföljen ytterligare och nästkommande rensning kommer nog att ske i investeringssparkontot.

Sålt:

  Totalt: 60.610 :-


  Köpt: 

  Totalt: 60.600 :-

Investeringar - Juni

Jag har under månaden följt min planering om att börja betala tillbaks min kreditskuld. Jag har använt månadens sparande från lönen samt alla utdelningar från min ISK för detta ändamål, totalt blev det 3960 kronor återbetalt. 

Jag köpte fonder för 300 kronor samt några aktier i min KF. 

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för två olika inköp i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev totalt 1 aktie i Investor samt 3 aktier i Castellum.  

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 9,75 kronor baserat på 2020 års siffror. Investors eventuella utdelning till hösten har jag inte räknat med.  
                              

Investeringssparkonto
0:-

Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 0:-
Kapitalförsäkringskonto - 1010:-

Fondkonto - 300:-

Totalt investerat: 1310:- (varav 0:- i kredit)

Utdelningar - Juni

Troligen den första och enda utdelningsmånaden som visar en ökning från föregående år, hela 142,39%. Både Sampo och Investor valde att dela ut i juni istället, XACT Sverige har jag ökat stadigt i under året och det har resulterat i en god utdelningshöjning. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (199,96:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..      


År 2020

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Investor                                    432:-
XACT Sverige                          835,80:-
K2A pref.                                  190:-

Kapitalförsäkring: 
Realty Income                          75,38:-
Northwest Healthcare              116,05:-
Unilever                                    85,46:- 
Microsoft                                   70,79:-
VF Corp                                    80,16:-
3M                                             205,59:-
Sampo                                      785,33:-
Investor                                     99:-
-
Totalt: 2975,56:-


År 2019

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Nokia                                        132,61:-
XACT Sverige                          473,37:-
K2A pref.                                  190:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                            70,88:- 
Realty Income                          53,47:-
Northwest Healthcare              78,13:-
Unilever                                    91,97:- 
Microsoft                                   51,90:-
VF Corp                                    85,25:-
-
Totalt: 1227,58:-