Investeringar - Juni

Jag har under månaden följt min planering om att börja betala tillbaks min kreditskuld. Jag har använt månadens sparande från lönen samt alla utdelningar från min ISK för detta ändamål, totalt blev det 3960 kronor återbetalt. 

Jag köpte fonder för 300 kronor samt några aktier i min KF. 

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för två olika inköp i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev totalt 1 aktie i Investor samt 3 aktier i Castellum.  

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 9,75 kronor baserat på 2020 års siffror. Investors eventuella utdelning till hösten har jag inte räknat med.  
                              

Investeringssparkonto
0:-

Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 0:-
Kapitalförsäkringskonto - 1010:-

Fondkonto - 300:-

Totalt investerat: 1310:- (varav 0:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar