Portföljutveckling - December

Den sista redovisningen av portföljutvecklingen för året är nu kommen. Nästa uppdatering kommer bli en summering av helåret vilket ska bli roligt att sammanställa.

Den 27 november visade portföljen ett marknadsvärde på 697.702 kronor och idag visar den en summa på 722.880 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 25.178 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 3,61%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 354.151
  428.611
21,02
74.460

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 247.727
 293.978
 18,67
 46.252

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 242
 291
 20,14
 49


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
602.120                     722.880                        20,06                      120.761           

[Kredit: -10.220:-]                                          

Akelius Pref. - inlösen

Då var Akelius preferensaktie inlöst och med det fick jag en slant över. Jag valde att återinvestera i aktier som jag redan äger, med fokus på mina börshandlade fonder. 

Sedan den 9 februari 2016 har jag sammantaget mottagit utdelningar till ett värde av exakt 2000 kronor, jag gjorde även en vinst på 1276 kronor efter inlösen. 

I min kapitalförsäkring tog jag in en ännu en aktie, nämligen Investor. Tanken är att jag återkommande kommer att köpa Investor i min KF och att den ska ingå i projektet "snöbollseffekt i snöbollseffekten"


Investeringssparkonto 

Kapitalförsäkringskonto 

Investeringar och sparande - November

Jag har valt att fylla på ytterligare i Nokia under föregående månad, det blev hela 250 nya aktier. Jag tror starkt på den kommande expansionen av 5-g nät i framtiden och väljer att satsa på Nokia. Portföljen består nu av cirka 3,5% Nokia vilket jag helst inte vill överskrida. 

Min plan om att investera i 3M kommer alltså att skjutas upp till december. Troligtvis kommer jag investera hela summan av december månads sparande i 3M. När detta är uppfyllt kommer jag nog börja fokusera på mina svenska innehav igen.

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för två köp  i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev 14 stycken aktier i Telia och 2 aktier i Castellum.  

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 500 kronor baserat på 2018/2019 års siffror. Eftersom Nokias nästkommande utdelning har ställts in så har jag endast räknat på tre kvartalsutdelningar under kommande år.                                                       


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Investeringssparkonto - 9528:-
Kapitalförsäkringskonto - 1005:-Totalt investerat: 10.533:- (varav 53,40:- i kredit)

Utdelningar - November

Jämfört med november föregående år har mina utdelningar ökat med 15,41%, jag måste ändå säga att jag är nöjd över månadens utdelningar. Jag ser nu fram emot vårens utdelningar, men först ska december dela ut så att jag kan sammanställa helåret.

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (107,96:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..   


År 2019


Aktie                                          Summa
-
Investeringssparkonto:
Akelius pref.                              160:-
Investor                                     180:-
H&M                                          344,35:-
Svolder                                      290,25:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              125,95:- 
Realty Income                            76,39:- 
Northwest Healthcare                123,71:- 
EPR Properties                          108,17:-
P&G                                           100,41:-
AT&T                                          185,29:-
Akelius pref.                                50:-
-

Totalt: 1744,52:- 


År 2018


Aktie                                          Summa
-
Investeringssparkonto:
Akelius pref.                              150:-
Wallenstam                               112,50:-
Svolder                                      216:-
NCC                                          260:-
Investor                                     128:-
H&M                                          315,25:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              51,49:- 
Realty Income                            39,77:- 
Northwest Healthcare                59,43:- 
P&G                                           71,25:-
AT&T                                          107,87:-
-
Totalt: 1511,56:-