Återbäring av källskatten

Jag skickade ett meddelande till Avanza för ett tag sedan och frågade när de brukar informera om återbäringen av källskatten i kapitalförsäkringen. 

Jag fick svaret nedan: Jag köpte mina första mina första utländska aktier den 12 juni 2017, det blev då tio stycken Realty Income. Med det sagt kommer jag troligtvis få min första återbäring av källskatten i år. Det blir inga stora summor då jag endast får för halva året samt att jag till en början hade ganska små innehav i min KF. 

Först om några år kommer återbäringen visa en mer betydande summa, något som jag ser fram emot. Det är verkligen synd att Avanza inte har möjlighet att betala ut källskatten snabbare. Det är pengar som jag hade kunnat investera istället för att Azanza ska hålla i de i 3 (?) år! 

Har ni fått besked om vilket datum återbäringen kommer? 

Sammanfattning år 2019

Bloggen

Det är nu två år sedan som jag startade bloggen. Jag måste erkänna att jag skrev mer frekvent till en början och att det har blivit glesare mellan inläggen på senare tid. Jag tycker fortfarande det är roligt att uppdatera min status på portföljen från månad till månad och att ni fortsätter att läsa och kommentera min aktieresa.

Under år 2019 hade jag cirka 39.500 (38.000) sidvisningar vilket är helt grymt enligt mig själv. Sidvisningarna har ökat marginellt från föregående år, i snitt har det varit cirka 3291 visningar i månaden. Totalt har bloggen haft 77.500 sidvisningar. 

Min blogg är även utsmyckad med några få reklambanners, mina intäkter från dessa de senaste två åren är blygsamma 383,75 kronor. 

Under året har jag avslutat mitt projekt Pengar Online! samt påbörjat ett nytt projekt som jag har valt att kalla "Snöbollseffekt i snöbollseffekten".

Portföljen

I januari 2019 hade jag investerat en summa om 461.189 kronor och i slutet av december samma år var aktieportföljens investerade summa hela 602.120 kronor. Jag har under året investerat 150.059 (99.294) kronor inklusive utdelningar samt kredit! 

För ett år sedan bytte jag från en nattjänst till en dagtjänst och gick därmed upp till en 100% tjänstgöringsgrad med ökad lön. I dagsläget planerar jag att åter igen gå ner i tjänst (till 75%) då jag värderar tid högre än pengar. Jag är mitt i en process av schemaändringar samt beslut om ett godkännande från HR. 

Mina totala utdelningar under året blev 22.252,16:- (16.833,17:-)
Jämfört med 2018 års siffror ökade mina utdelningar med 32,19% (66,47%) 
Mina ackumulerade utdelningar uppgår nu till en summa av 59.745,46:-
Min ökade årstakt för utdelningar efter alla nyinvesteringar blev cirka 6494,91:- (3788,36:-)


Min totala utveckling för portföljen ser ut som följande: 

Jämfört med 2018 kan jag bara konstatera att det gick avsevärt mycket bättre för portföljen år 2019. År 2018 var portföljen upp 3,18% för helåret vilket motsvarade 10.760,08 kronor...

... och för år 2019 visar portföljen en uppgång på så mycket som 29,38% vilket motsvarar 140.908,57 kronor. Jag ligger strax under mitt jämförelseindex, dock gör det inget då jag inte har en målsättning om att slå index.

Mitt mål för 2020 är främst att fortsätta investera som jag redan gör, inte utöka portföljen med ytterligare innehav utan endast fylla på i befintliga aktier. Förra året satte jag ett mål om att uppnå en investerad summa så nära 600.000 kronor som möjligt. 
Detta målet klarade jag av med tre dagar till godo den 28 december vilket jag är nöjd över! 

Jag hade också ett kortsiktigt mål att investera 20.000 kronor i mina månadsutdelare, vilket uppnåddes den 26/9. Jag har fortfarande kvar målet att investera 50.000 kronor i mina börshandlande fonder. 

Jag har ännu inte formulerat några nya kortsiktiga mål, men tänker att jag skriver ett inlägg om det innan månadens slut. 

Mina mål och projekt just nu:

"Snöbollseffekt i snöbollseffekten"
Kortsiktigt mål
Långsiktigt mål

Investeringar och sparande - December

Nu har jag investerat klart i 3M. Jag kommer härmed låta portföljen i min kapitalförsäkring vila och fokusera på att öka i mina befintliga innehav i investeringssparkontot. Akelius löste in sina preferensaktier under månaden, i detta inlägg redovisar jag hur jag återinvesterade pengarna som blev över. Jag kommer därför inte räkna med detta i dagens inlägg. 

Pengarna från Akelius preferensaktie i min kapitalförsäkring investerades i Investor, som numera kommer ingå i "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för ett köp i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev 14 stycken aktier i Telia.  

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 478,50 kronor baserat på 2018/2019 års siffror samt dagens växelkurser.                                                     


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Investeringssparkonto - 2133:-
Kapitalförsäkringskonto - 10.716:-Totalt investerat: 12.849:- (varav 225,87:- i kredit)

Utdelningar - December

Jämfört med december föregående år har mina utdelningar ökat med 62,91%. December har kommit att bli en riktigt bra utdelningsmånad och jag känner mig helt klart nöjd!

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (116,24:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..   


År 2019

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
K2A pref.                                    190:-
Skistar                                        560:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              123,70:- 
Realty Income                            74,14:- 
Northwest Healthcare                120,80:- 
EPR Properties                          105,15:-
Microsoft                                     71,39:-
Starbucks                                   78,25:-
Unilever                                      89,83:-
VF Corp                                      81,04:-
3M                                              120,72:-
-
Totalt: 1615,02:- 


År 2018


Aktie                                          Summa
-
Investeringssparkonto:
K2A pref.                                    125:-
Skistar                                        490:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              51,12:- 
Realty Income                            39,92:- 
Northwest Healthcare                58,68:- 
Microsoft                                     50,11:-
Starbucks                                   51,96:-
Unilever                                      60,55:-
VF Corp                                      64,04:-
-
Totalt: 991,38:- 

Portföljutveckling - December

Den sista redovisningen av portföljutvecklingen för året är nu kommen. Nästa uppdatering kommer bli en summering av helåret vilket ska bli roligt att sammanställa.

Den 27 november visade portföljen ett marknadsvärde på 697.702 kronor och idag visar den en summa på 722.880 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 25.178 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 3,61%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 354.151
  428.611
21,02
74.460

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 247.727
 293.978
 18,67
 46.252

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 242
 291
 20,14
 49


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
602.120                     722.880                        20,06                      120.761           

[Kredit: -10.220:-]