Preem Mastercard - Återbäring

 

Återbäringen för augusti, september och oktober fick jag i form av en check i brevlådan. Checken löser jag in via nätet direkt till kreditkortet.

Summan för min sjätte utbetalning visar 70 kronor. Jag har nu haft kortet i snart ett och ett halvt år och har sammanlagt sparat en avgiftskostnad på 375 kronor (från mitt tidigare Mastercard) och samtidigt tjänat 560 kronor på mitt nya kort. 

Jag har dessutom mottagit en tillgodoränta i slutet av året i två gånger nu,19,20 kronor samt 21,70 kronor.. Varje månad har jag innestående pengar på kortet som jag för över vid löning och för dessa pengar får jag ränta.  

Totalt har jag alltså sparat/tjänat 975,90 kronor sedan jag införskaffade kortet. 

Vill du läsa om tidigare uppdateringar eller varför jag bytte till Preem Mastercard går det bra att klicka här.

Investeringar - December

Hela mitt månadssparande går fortsatt till kontantinsatsen för ett framtida hus. Trots att 10.000 kronor sparades till kontantinsatsen kunde jag ändå investera strax över 2000 kronor.

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden räckte till 17 stycken aktier i Telia, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten"

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 41,65 kronor baserat på 2020 års siffror. Föregående år delade Telia ut 2,45 kronor per aktie och Swedbank 0 kronor. 
                              

Investeringssparkonto


Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 1334:-
Kapitalförsäkringskonto - 582:-

Fondkonto - 300:-

Totalt investerat: 2216:- 

Sammanfattning år 2020

 

Bloggen

Det är nu tre år sedan som jag startade bloggen. Jag har skrivit i ungefär samma frekvens som föregående år. Jag fokuserar främst på att uppdatera min status på portföljen från månad till månad, likt en dagbok över min aktieresa, som samtidigt läses och kommenteras av andra vilket jag tycker är super roligt! 

Under år 2020 hade jag cirka 36.900 (39.500) sidvisningar vilket är en marginell minskning från föregående år, i snitt har det varit cirka 3075 visningar i månaden. Totalt har bloggen haft 114.850 sidvisningar. 

Min blogg är även utsmyckad med några få reklambanners, mina intäkter från dessa de senaste tre åren är blygsamma 495,74 kronor, vilket är en uppgång med 111,99 kronor under året. 

Portföljen

I januari 2020 hade jag investerat en summa om 613.328 kronor och i slutet av december samma år var aktieportföljens investerade summa 658.156 kronor. Jag har under året investerat 44.828 (150.059) kronor inklusive utdelningar. 

Det är en rejäl minskning som beror på tre anledningar: jag gick från en tjänstgöringsgrad på 100% till 65%, jag har sedan i höstas endast sparat till en kommande kontantinsats till ett hus samt att jag har gjort en del förlustaffärer till exempel när jag sålde Boston Pizza och EPR Properties. 

Mina totala utdelningar under året blev 22.071:- (22.252,16:-)
Jämfört med 2019 års siffror minskade mina utdelningar med 0,8% (32,19%) 
Mina ackumulerade utdelningar uppgår nu till en summa av 81.816,42:-
Portföljvärdet uppgår nu till en summa av 740.161:-
Min ökade årstakt för utdelningar efter alla nyinvesteringar blev cirka 2656,92:- (6494,91:-)


Min totala utveckling för portföljen ser ut som följande: 

Jämfört med 2019 kan jag bara konstatera att det gick avsevärt mycket sämre för portföljen i år. År 2019 var portföljen upp 29,38% för helåret vilket motsvarade hela 140.908,57 kronor!

... och för år 2020 visar portföljen en nedgång på 2,49% vilket motsvarar minus 15.885,28 kronor. Jag ligger långt under mitt jämförelseindex, vilket får anses .som ett misslyckande. Jag har gjort en del portföljförändringar under året vilket förhoppningsvis kommer bidra till ett bättre 2021, både gällande portföljens utveckling och utdelningar! 

Utdelningar - December

En del pengar fortsätter att trilla in trots årets alla indragna eller sänkta utdelningar. Jämfört med förra året minskade mina utdelningar med 18,69%

Det märks att jag har rensat ganska mycket i portföljen under året jämfört med förra årets utdelningar. Jag planerar att öka en del i Cibus framgent, helt vill jag (ca.) dubbla mitt innehav, dyker det upp annat som jag vill köpa under tiden så kommer jag att göra det. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (88,96:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..  


År 2020

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
Atlas Copco                                182:-
Telia                                            325:-
Cibus                                          121,39:-

Kapitalförsäkring:
Realty Income                            306,67:- 
Northwest Healthcare                130,53:- 
3M                                              306,67:-
Telia                                            91,65:-
-
Totalt: 1313,14:-
 År 2019

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
K2A pref.                                    190:-
Skistar                                        560:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              123,70:- 
Realty Income                            74,14:- 
Northwest Healthcare                120,80:- 
EPR Properties                          105,15:-
Microsoft                                     71,39:-
Starbucks                                   78,25:-
Unilever                                      89,83:-
VF Corp                                      81,04:-
3M                                              120,72:-
-
Totalt: 1615,02:-