Portföljutveckling - Maj

Portföljen har i princip stått stilla den senaste månaden, trots ett sparande från både lön och utdelningar. Jag kan dock meddela att jag äntligen har uppnått ett av mina kortsiktiga mål, ett mål som jag satte den 1 januari 2018, nämligen att ha investerat 500.000 kronor.

Jag kan härmed titulera mig som "halv-miljonär". Det har länge känts som jag har rullat snöbollen i uppförsbacke, men att jag nu står på krönet mot nerförsbacken. Det känns som att den efterlängtade snöbollseffekten kommer att börja visa sin fulla kraft från och med idag.  

Den 27 april visade portföljen ett marknadsvärde på 569.201 kronor och idag visar den en summa på 572.732 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 3531 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 0,62%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                      


Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 323.727
  353.335
9,15
29.608

Kapitalförsäkringskonto

  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 161.067
 195.466
 21,36
 34.399

Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 22.224
 23.931
 7,68
 1708


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
507.018                    572.732                        12,96                      65.715                                                      

Investeringar och sparande - April

Vissa månader lyckas jag spara högre summor än vanligt och april blev just en sådan månad.  Jag har investerat för hela 17.348:- inklusive krediten, för mig är det en riktigt saftig summa! Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Jag köper som vanligt samma fonder för samma summa varje månad. I min isk har jag valt att fokusera på riskspridning och i min kf fortsätter jag att arbeta för att uppnå mitt kortsiktiga mål om en investerad summa på 10.000:- i varje enskild aktie. I projektet "snöbollseffekt i snöbollseffekten" har jag inkasserat utdelningar som har möjliggjort köp i både Castellum och Telia. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 507,70 kronor baserat på 2019 års siffror samt dagens växelkurser. Om jag inte räknar in fonderna i det som har investerats så blir det procentuella snittet för direktavkastningen cirka 3,10%.    


  • Lön 9750:-
  • Skatteåterbäring 2400:-
  • Utdelningar 4911,86:- (källskatt -142,50:-)
  • Kredit -160,35:-
  • Extra skatt 200:-
  • Nöjeskonto 500:-
  • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 5255:-
Kapitalförsäkringskonto - 11.093:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 17.348:- (varav 160,35:- i kredit)

Löneökning, skattebesked och kredit

Det har gått ännu ett år sedan jag senast deklarerade för mina inkomster till staten. Även i år fick jag tillbaks lite pengar. Ingenting som förvånar mig egentligen då jag har låtit meddela lönekontoret att det ska dras 200 kronor extra i skatt från min lön varje månad. Till skillnad från förra året kommer jag att investera min återbäring som kom att bli 2400 kronor. 

Läs mitt inlägg från förra året: Löneökning, skattebesked och kredit

Jag har även hunnit med att få min lön reviderad från föregående år. Lönebeskedet i år blev en ökning med blygsamma 645 kronor per månad. Det blir iallafall 7740 kronor extra in i pengamaskinen varje år. Jag har även hunnit med att byta jobb vilket har gett mig ett lönelyft med 1800 kronor i månaden, vilket innebär 21.600 kronor extra in i portföljen varje år. 

Gällande min kredit hos Avanza så har jag utnyttjat den ytterst sparsamt, nämligen -1694 kronor. Jag har samma strategi likt förra året om att använda krediten vid större börsras. 

Utdelningar - April

Jämfört med samma månad föregående år har mina utdelningar ökat med så mycket som 96,73%. Dels beror det på att utdelningarna från både Swedbank och Handelsbanken delades ut i april istället för mars samt att jag har investerat löpande under det gångna året. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (142,50:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år.


År 2019

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Skanska                                    378:-
Handelsbanken                         638:-            
Klövern pref.                             170:-
Swedbank                                 1008,20:-
NCC                                          138:-
Telia                                           312,70:-
ICA                                            437:-
Öresund                                    473:-
Industrivärden                           373,75:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                             70,09:-
Realty Income                           52,22:-
Northwest Healthcare               76,42:-
Union Pacific Corp                     64,98:-
Sampo                                       686,46:-
Telia                                           33,04:-
-
Totalt: 4911,86:-


År 2018


Aktie                                    Summa
-
Investeringssparkonto:
Industrivärden                     214,50:- 
Öresund                              522:-
ABB                                     232,90:-
Telia                                    230:-
Skanska                              420,75:-
Ica                                       297:-
Klövern pref.                       150:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                       48,77:-
Realty Income                     36,93:-
Northwest Healthcare         57,88:-
Union Pacific Corp              48,84:-
Orkla                                   237,11:-
-
Totalt: 2496,68:-