Portföljutveckling - Januari

Månaden har varit volatil för min portfölj, den har svängt kraftigt både upp och ner. Den 25 december visade portföljen ett marknadsvärde på 731.014 kronor och idag visar den en summa på 756.321 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 19.536 kronor (främst kursutveckling då jag knappt har investerat något under månaden). 

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
394.116
  489.663
24,24
95.546

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 258.934
 259.671
0,28
736

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
5600
 6987
 24,76
 1387


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
658.650                     756.321                       14,83                      97.669                                           

Kontantinsats - reviderad strategi

Jag har sedan årsskiftet funderat en hel del kring den ursprungliga strategin gällande investeringarna av pengarna som ska bli en kontantinsats för vårt kommande boende. 

Tanken från början var av det försiktigare hållet: investera i hög direktavkastning i tunga tråkiga bolag (t.ex. Telia Company och Akelius D.), sprid riskerna med fonder (t.ex. Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Swedbank Robur Technology A) och toppa med en blandning av dessa (XACT Sverige och XACT Norden). 

Sammantaget skulle risken även minimeras genom att investera max 50.000 kronor av våra sparade pengar och ha övrigt sparande i ett vanligt sparkonto med ränta. 

Reviderad strategi: 

  • Skifta om fokuset mot tillväxtaktier. Här kommer jag att ta hjälp av vänner, tidskrifter, bloggar, podcasts och youtube för inspiration till köp. 
  • Öka ägandet i fonder. Likaså här kommer jag att leta efter inspiration likt beskrivningen ovan. 
  • Öka riskviljan till 100.000 kronor av sparandet att investera. 

Jag kommer att fördela portföljen ungefär 25% aktier och 25% fonder, möjligtvis att det blir lite mer i fonder, samt cirka 50% kontanter på ett sparkonto. Jag kommer att uppdatera i ett separat inlägg längre fram över vilka köp det blev och fördelningen i portföljen. 

Preem Mastercard - Återbäring

 

Återbäringen för augusti, september och oktober fick jag i form av en check i brevlådan. Checken löser jag in via nätet direkt till kreditkortet.

Summan för min sjätte utbetalning visar 70 kronor. Jag har nu haft kortet i snart ett och ett halvt år och har sammanlagt sparat en avgiftskostnad på 375 kronor (från mitt tidigare Mastercard) och samtidigt tjänat 560 kronor på mitt nya kort. 

Jag har dessutom mottagit en tillgodoränta i slutet av året i två gånger nu,19,20 kronor samt 21,70 kronor.. Varje månad har jag innestående pengar på kortet som jag för över vid löning och för dessa pengar får jag ränta.  

Totalt har jag alltså sparat/tjänat 975,90 kronor sedan jag införskaffade kortet. 

Vill du läsa om tidigare uppdateringar eller varför jag bytte till Preem Mastercard går det bra att klicka här.

Investeringar - December

Hela mitt månadssparande går fortsatt till kontantinsatsen för ett framtida hus. Trots att 10.000 kronor sparades till kontantinsatsen kunde jag ändå investera strax över 2000 kronor.

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden räckte till 17 stycken aktier i Telia, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten"

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 41,65 kronor baserat på 2020 års siffror. Föregående år delade Telia ut 2,45 kronor per aktie och Swedbank 0 kronor. 
                              

Investeringssparkonto


Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 1334:-
Kapitalförsäkringskonto - 582:-

Fondkonto - 300:-

Totalt investerat: 2216:- 

Sammanfattning år 2020

 

Bloggen

Det är nu tre år sedan som jag startade bloggen. Jag har skrivit i ungefär samma frekvens som föregående år. Jag fokuserar främst på att uppdatera min status på portföljen från månad till månad, likt en dagbok över min aktieresa, som samtidigt läses och kommenteras av andra vilket jag tycker är super roligt! 

Under år 2020 hade jag cirka 36.900 (39.500) sidvisningar vilket är en marginell minskning från föregående år, i snitt har det varit cirka 3075 visningar i månaden. Totalt har bloggen haft 114.850 sidvisningar. 

Min blogg är även utsmyckad med några få reklambanners, mina intäkter från dessa de senaste tre åren är blygsamma 495,74 kronor, vilket är en uppgång med 111,99 kronor under året. 

Portföljen

I januari 2020 hade jag investerat en summa om 613.328 kronor och i slutet av december samma år var aktieportföljens investerade summa 658.156 kronor. Jag har under året investerat 44.828 (150.059) kronor inklusive utdelningar. 

Det är en rejäl minskning som beror på tre anledningar: jag gick från en tjänstgöringsgrad på 100% till 65%, jag har sedan i höstas endast sparat till en kommande kontantinsats till ett hus samt att jag har gjort en del förlustaffärer till exempel när jag sålde Boston Pizza och EPR Properties. 

Mina totala utdelningar under året blev 22.071:- (22.252,16:-)
Jämfört med 2019 års siffror minskade mina utdelningar med 0,8% (32,19%) 
Mina ackumulerade utdelningar uppgår nu till en summa av 81.816,42:-
Portföljvärdet uppgår nu till en summa av 740.161:-
Min ökade årstakt för utdelningar efter alla nyinvesteringar blev cirka 2656,92:- (6494,91:-)


Min totala utveckling för portföljen ser ut som följande: 

Jämfört med 2019 kan jag bara konstatera att det gick avsevärt mycket sämre för portföljen i år. År 2019 var portföljen upp 29,38% för helåret vilket motsvarade hela 140.908,57 kronor!

... och för år 2020 visar portföljen en nedgång på 2,49% vilket motsvarar minus 15.885,28 kronor. Jag ligger långt under mitt jämförelseindex, vilket får anses .som ett misslyckande. Jag har gjort en del portföljförändringar under året vilket förhoppningsvis kommer bidra till ett bättre 2021, både gällande portföljens utveckling och utdelningar!