Portföljutveckling - November

Det har nu gått en månad sedan jag senast presenterade utvecklingen för min portfölj. Den 25 oktober visade portföljen ett marknadsvärde på 428.781 kronor och idag visar den en summa på 443.586 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 14.805 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 3,45%. 

Om ni vill jämföra varje enskilt konto mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                            Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 303.245
  305.342
0,69
2096

Kapitalförsäkringskonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 113.325
 123.450
 8,93
 10.125

Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 15.223
 14.794
 2,82
 430
Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
431.793                    443.586                       2,73                        11.793                                                        

Nytt projekt i kapitalförsäkringen

Under 1 år och några månader har jag investerat all mottagen utdelning i min kapitalförsäkring i fonderna Spiltan Investmentbolag samt Länsförsäkringar Global. Jag har även lagt till mellanskillnaden i mina investeringar för den dragna källskatten. 

Eftersom jag fick så få kronor i utdelning varje månad i min kapitalförsäkring var tanken från början att jag åtminstone kunde återinvestera i fonder för att sätta pengarna i arbete och samtidigt undvika höga courtageavgifter.               

Hur har det då gått? 

Det är en blygsam ökning och jag borde egentligen ge det mer tid, men jag tycker helt enkelt att det är för tråkigt att återinvestera mina utdelningar i fonder. I fortsättningen vill jag göra något mer spännande.

Jag har kommit fram till att jag vill investera i något som går att handla på den svenska börsen för att kunna utnyttja courtageklass Avanza mini. Jag vill även att det jag köper ska dela ut ofta och ha en relativt hög direktavkastning. Mitt val av investering blev Akelius pref. 

Akelius delar ut 5 kronor per preferensaktie fyra gånger om året. Mitt projekt går ut på att löpande fylla på med nya Akelius så fort som jag har fått in tillräckligt med utdelningar som täcker för ett köp. Jag kommer inte fortsätta att lägga ut mellanskillnaden för den dragna källskatten som jag har gjort tidigare. Troligtvis kommer jag istället investera hela källskatten i Akelius när återbäringen väl har inkasserats.  
J
ag har börjat med att köpa Akelius för hälften av pengarna efter försäljningen av mina fonder i kapitalförsäkringen.
Den andra hälften kommer jag att investera efter Riksbankens penningpolitiska besked den 20 december. Sänks reporäntan är det möjligt att kursen i Akelius går ner ytterligare. 

Jag köpte i tre olika omgångar och sparade därmed 1 krona i courtage. Jag passade på att köpa (15/11) då kursen låg under 330 kronor, vilket är den lägsta kursen som Akelius har möjlighet att lösa in sina preferensaktier för. 

Mina sju nyinköpta aktier ger en utdelningshöjning om 140 kronor per år. En utdelad summa om 20 kronor per år till en inköpskostnad om 328 kronor ger mig en direktavkastning på nästan 6,10%. 

Uträkning: 20/328=0,06097

Kortsiktigt mål - Uppdatering 4

Jag har uppnått mitt kortsiktiga mål om att uppnå en investerad summa på 10.000 kronor i alla mina innehav i min svenska portfölj förutom i preferensaktierna. Det går att läsa mina andra inlägg om hur det har gått att uppnå mina kortsiktiga mål här.

I Akelius pref. saknas det 680 kronor.
I Klöver pref. saknas det 1089 kronor.
I K2A pref. saknas det 3869 kronor.

Nu när jag ligger så nära i hamn så känner jag mig inte jätte stressad över att klara av målet snabbt. Utöver mitt andra kortsiktiga mål om att uppnå en investerad summa på 500.000 kronor så har jag nu format ett nytt mål vilket är att investera en summa om 10.000 kronor i alla mina innehav i min utländska portfölj.                                       

Mål 1: Uppnått i 24/27 innehav.
Mål 2: Ytterligare 67.224 kronor behövs för att nå en halv miljon.
Mål 3: Fortfarande 0/14 bolag avklarade. 

Utdelningar - ökad årstakt 2019

Jag har tittat på alla inköp som jag har gjort hittills under året och räknat ihop den sammanställda ökade årstakten för mina utdelningar för år 2019, baserat på 2018 års siffror. Jag har inte tagit någon hänsyn för eventuella höjningar, sänkningar eller uteblivna utdelningar för nästkommande år. 

Den höga siffran i september månad beror på att jag sålde mina aktier i SAS vilket möjliggjorde ytterligare aktieköp. Anledningen till den låga siffran i augusti månad beror på en dålig semesterlön. Jag arbetade fortfarande natt då och en stor del av lönen bestod av O.B ersättning vilket uteblev under semestermånaden. 

Det är fortfarande två månader kvar av året och jag räknar med att uppnå en ökad årstakt om åtminstone 3000:-. Jag kommer att göra ännu en sammanställning i slutet av året. Har ni räknat på vad era inköp under året förväntas generera i utdelningar för år 2019?  

Januari: 200,20:-
Februari: 254:-
Mars: 295,20:-
April: 287,60:-
Maj: 242,20:-
Juni: 170:-
Juli: 162:-
Augusti: 71,50:-
September: 715:-
Oktober: 260:-

Totalt: 2657,70:-

Investeringar & Sparande - Oktober

Denna månad fokuserade jag främst på att sprida mina risker genom att investera i mina börshandlade fonder, investmentbolag samt vanliga fonder. Två inköp sticker dock ut och det är Atlas Copco samt ABB. Jag lyckades tajma inköpen väl då kurserna i båda dessa bolag strax därefter steg kraftigt. 

Av oktoberlönen sparades det sammanlagt 12.136,40:- inklusive utdelningar. Av dessa investerades det för 8886,40:- exklusive krediten. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 260 kronor baserat på 2018 års siffror. 

Anledningen till att jag de senaste månaderna har lagt undan såpass mycket till mitt buffertkonto är för att jag sparar ihop till en vinterjacka. I normala fall brukar jag lägga undan 500 kronor dit.

 • Lön 8031,10:-
 • Utdelningar 613,80:-
 • Pengar online 241,50:- 
 • Kredit -198,50:-
 • Extra skatt 200:-
 • Nöjeskonto 500:-
 • Buffertkonto 2550:-


Investeringssparkonto

KapitalförsäkringskontoFondkonto

Investeringssparkonto - 7877,50:-
Kapitalförsäkringskonto - 207,40:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 9084,90:- (varav 198,50:- i kredit)

Utdelningar - Oktober

Tittar vi på förra året samma månad så har mina utdelningar endast ökat med 1,77%. Hela utdelningen har självklart återinvesterats. Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (31,09:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år.


År 2018


Aktie                                    Summa

-
Boston Pizza                       51,91:-
Realty Income                     39,22:- 
Northwest Healthcare          59,38:-
Union Pacific Corp              56,89:-
Telia                                     287,50:-
Klövern pref.                        150:-
-
Totalt: 644,90:-


År 2017


Aktie                               Summa

-
Realty Income                  34,35:-
Boston Pizza                    48,73:-
Northwest Healthcare       56,12:-
Telia                                  170:-
Union Pacific Corp           19,70:-
Klövern pref.                     150:-
Hemfosa pref.                   50:-
Alm pref.                           105:-
-
Totalt: 633,90:-

Pengar Online!


Jag presenterade mina inkasserade pengar från enkätundersökningar senast den 7 oktober för tre veckor sedan då jag har valt att göra mina mätningar mellan den första och sista varje månad istället. En annan förändring som skett är att jag har slutat göra enkäter hos Toluna, iSayGlobaltestmarket samt Åsiktstorget. Jag har registrerat mig hos ytterligare tre hemsidor som jag presenterar nedan. 


Blocket

På blocket har jag under de senaste tre veckorna skrapat ihop 14 kronor.

SF

På SF har jag under de senaste tre veckorna gjort enkäter för 58 kronor.

Allt om mat
På Allt om mat har jag under de senaste tre veckorna gjort enkäter för 14 kronor.

Triaba
På Triaba har jag under de senaste tre veckorna gjort enkäter för 5 kronor.

Shop panel
På Shop panel har jag under de senaste tre veckorna gjort enkäter för 28 kronor.

 __________________________________

Jag har under de senaste tre veckorna lagt ner väldigt lite tid på att göra enkätundersökningar. Jag har varken haft lust eller motivation, men några kronor har jag ändå hunnit tjäna ihop, sammantaget under en månads tid har det blivit 119 :-. Alla dessa hemsidor är även kopplade till OpinionAPP. 

Tidigare inlägg:
September: Pengar Online!
Augusti: Pengar Online! 
Juli: Pengar Online!
Juni: Pengar Online!
Maj: Pengar Online!
April: Pengar Online!
Mars: Pengar Online!
Februari: Pengar online!
Januari: Tjäna pengar online?
__________________________________


Jag har valt att varje investeringsbar summa ska läggas in i fonden Swedbank Robur Access Global på investeringssparkontot. Under augusti månad kunde jag inkassera en mindre summa som direkt sattes i arbete.

Som det går att sammanställa från listan nedan så har jag hittills under året hunnit inbringa 1467,55:-. Det är i snitt 146,75:- i månaden sedan årets start.


 • Oktober 241,50:-
 • September 120,66:-
 • Augusti 139,97:-
 • Juli 193,78:-
 • Juni 533,23:-
 • Maj 0:-
 • April 138,41:-
 • Mars 0:-
 • Februari 100:-
 • Januari 0:-

Fondens utveckling: