Portföljutveckling - Februari

Månaden har fortsatt varit volatil för portföljen, den har svängt kraftigt både upp och ner. Den har ökat med 20k + för att sedan vända ner igen. Den 29 januari visade portföljen ett marknadsvärde på 756.321 kronor och idag visar den en summa på 755.175 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en minskning med 1146 kronor.

Det ska bli spännande att följa hur världens alla stimulanspaket kommer påverka långtidsräntorna och inflation, blir det en korrektion av marknaden tro? När öppnar ekonomierna upp igen efter att den sista vaccinationssprutan är tagen? 

Jag håller hårt i mina aktier och fortsätter att köpa.

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
407.113
  485.648
19,29
78.534

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 259.435
 262.073
1,02
2638

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
6000
 7454
 24,22
 1454


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
672.548                     755.175                       12,29                      82.626                                           

Investeringar - Januari

Tråkigt nog har jag inte haft möjlighet att lägga undan en enda krona till min portfölj. Hela mitt månadssparande går fortsatt till kontantinsatsen för ett framtida hus. Nu längtar jag till vårens utdelningar så att jag kan börja köpa aktier igen! 

Den lilla investering som jag ändå kunde göra möjliggjordes genom mina utdelningar från Kapitalförsäkringen. Pengarna räckte till 4 stycken XACT Norden Högutdelande, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten"

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 21,44 kronor baserat på 2021 års siffror.  
                              

Investeringssparkonto
0:-


KapitalförsäkringskontoFondkonto
0:-

Investeringssparkonto - 0:-
Kapitalförsäkringskonto - 494:-

Fondkonto - 0:-

Totalt investerat: 494:- 

Utdelningar - Januari

År 2021 första utdelningar har trillat in, det har skett en märkbar nedgång i januari månads utdelningar. Jämfört med förra året minskade mina utdelningar med 64,16%. Trots detta är jag inte orolig för att året ändå ska prestera åtminstone likt förra året. 

Som jag skrev för en månad sedan går det fortfarande att se hur mycket jag har rensat i min portfölj. Jag följde även upp enligt min planering om att öka (dubbla) mitt innehav i Cibus. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (43,33:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..  


År 2021

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
Cibus                                          105,78:-

Kapitalförsäkring:
Realty Income                            157,59:- 
Northwest Healthcare                131,39:- 
-
Totalt: 394,76:- 


År 2020

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
Klövern pref.                               170:-
Clas Ohlson                                312:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              124,08:- 
Realty Income                            75,24:- 
Northwest Healthcare                123,29:- 
EPR Properties                          106,31:-
Disney                                         99,95:-
Union Pacific                               90,64:-
-
Totalt: 1101,51:- 

Vinsthemtagning - Atlas Copco

Idag valde jag att hämta in vinsten från värdeökningen i Atlas Copco. Innehavet har tjänat mig väl och trots att jag ännu längre så valde jag att sälja. Jag valde att sälja för att jag under en längre tid ej kommer spara till min portfölj då allt mitt sparande går till en kontantinsats för ett framtida hus och jag vill då har ett högre kassaflöde under denna period i form av utdelningar. Samtidigt har jag gjort en vinst på över 100% i aktien. Jag har ägt Atlas Copco sedan maj 2016 och har sedan dess tagit emot utdelningar av en sammanlagd summa om 1079,30 kronor. 

För pengarna inhandlande jag istället Cibus Nordic Real Estate. Jag räknade att utdelningarna från Cibus kommer att ge mig mer på ett år än vad Atlas Copco sammanlagt gav mig under 4 år och 9 månader. Dock så offrar jag tillväxtpotentialen som fanns i Atlas Copco mot en högre utdelning. Jag tror att Cibus ändå kommer att öka i värde, men väldigt långsamt jämför med Atlas Copco. Cibus har även en ambition om att öka sin utdelning med cirka 5% per år vilket är positivt. Cibus väger nu tyngst i min portfölj med sina 5,62%