Investeringar & Sparande - Augusti

Jag har nu gjort mitt sista nattpass och började på min nya tjänst nu i september. Jag kommer i.o.m det kunna redovisa en mycket högre sparkvot vid nästa löneutbetalning. Fram tills dess får jag nöja mig med att presentera något lägre siffror för denna månaden.

Det som sticker ut för månaden är försäljningen av mina andelar i Modern Times Group (262:-) samt försäljningen av en MTG-aktie (315:-). Jag har även bytt ut hela mitt innehav i SPP Aktiefond Global A till Avanza Global.

I augusti månad sparades det sammanlagt 4949,27:-  inklusive utdelningar. Av dessa investerades det för 3633,44:- exklusive krediten. 


  • Lön 2557,32:-
  • Utdelningar 474,98:-
  • MTG 577:-
  • Pengar online 139,97:-
  • Kredit -95:-
  • Extra skatt 200:-
  • Nöjeskonto 500:-
  • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto

Investeringssparkonto - 2461,97:-
Kapitalförsäkringskonto - 266,47:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 3728,44:- (varav 95:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar