Utdelningar - ökad årstakt 2019

Jag har tittat på alla inköp som jag har gjort hittills under året och räknat ihop den sammanställda ökade årstakten för mina utdelningar för år 2019, baserat på 2018 års siffror. Jag har inte tagit någon hänsyn för eventuella höjningar, sänkningar eller uteblivna utdelningar för nästkommande år. 

Den höga siffran i september månad beror på att jag sålde mina aktier i SAS vilket möjliggjorde ytterligare aktieköp. Anledningen till den låga siffran i augusti månad beror på en dålig semesterlön. Jag arbetade fortfarande natt då och en stor del av lönen bestod av O.B ersättning vilket uteblev under semestermånaden. 

Det är fortfarande två månader kvar av året och jag räknar med att uppnå en ökad årstakt om åtminstone 3000:-. Jag kommer att göra ännu en sammanställning i slutet av året. Har ni räknat på vad era inköp under året förväntas generera i utdelningar för år 2019?  

Januari: 200,20:-
Februari: 254:-
Mars: 295,20:-
April: 287,60:-
Maj: 242,20:-
Juni: 170:-
Juli: 162:-
Augusti: 71,50:-
September: 715:-
Oktober: 260:-

Totalt: 2657,70:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar