Portföljutveckling - November

Det har nu gått en månad sedan jag senast presenterade utvecklingen för min portfölj. Den 25 oktober visade portföljen ett marknadsvärde på 428.781 kronor och idag visar den en summa på 443.586 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 14.805 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 3,45%. 

Om ni vill jämföra varje enskilt konto mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                            Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 303.245
  305.342
0,69
2096

Kapitalförsäkringskonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 113.325
 123.450
 8,93
 10.125

Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 15.223
 14.794
 2,82
 430
Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
431.793                    443.586                       2,73                        11.793                                                        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar