Portföljutveckling - April

Portföljen har stigit väldigt snabbt under den senaste månaden, men jag är ödmjuk inför vetskapen om att den kan sjunka lika snabbt igen. 
Den 28 mars visade portföljen ett marknadsvärde på 521.449 kronor och idag visar den en summa på 569.201 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 47.752 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 9,16%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                      


Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 319.193
  356.560
12,11
37.431

Kapitalförsäkringskonto

  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 153.580
 189.043
 23,09
 35.463

Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 21.224
 23.598
 11,19
 2375


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
493.977                    569.201                        15,56                      75.269                                                      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar