Investeringar och Sparande - Mars

I mars sparades det 11.511,32:- inklusive utdelningar. Av dessa investerades det för 9934:- inklusive krediten. 

På grund av några sjukdagar förra månaden kunde jag inte spara fullt lika mycket som tidigare månader. Men jag är ändå väldigt nöjd! Jag hade även några kronor innestående på några konton i mitt "Pengar Online projekt" som jag plockade ut och kunde investera. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 263,20 kronor baserat på 2019 års siffror och dagens växelkurser. Jämfört med förra månadens utdelningsökning blev det en väldigt låg siffra för mars, dock hoppas jag att dessa inköp ska kunna stå för saftiga utdelningshöjningar i framtiden. 

  • Lön 8500:-
  • Pengar Online 97:-
  • Utdelningar 1914,32:- (källskatt -100,32:-)
  • Kredit -101,54:-
  • Extra skatt 200:-
  • Nöjeskonto 500:-
  • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 1851:-
Kapitalförsäkringskonto - 7083:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 9934:- (varav 101,54:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar