Investerar och Sparande - Februari

I februari sparades det 13.565,06 :- inklusive utdelningar. Av dessa investerades det för 12.372:- exklusive krediten. 

Även februari blev en högre sparmånad än vad jag hade förväntat mig. Min prognos har tidigare legat på max 10.000:- i sparande inklusive utdelningarna. Jag hoppas att jag kan hålla denna sparkvoten året ut. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 713,60 kronor baserat på 2019 års siffror och dagens växelkurser. 

  • Lön 11.700:-
  • Utdelningar 665,06:- (källskatt -68,24:-)
  • Kredit -144:-
  • Extra skatt 200:-
  • Nöjeskonto 500:-
  • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto


KapitalförsäkringskontoFondkonto


Investeringssparkonto - 2668:-
Kapitalförsäkringskonto - 8704:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 12.372:- (varav 144:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar