Portföljutveckling - Juli

Då var det dags för juli månads portföljutveckling, den 27 juni visade portföljen ett marknadsvärde på 696.289 kronor och idag visar den en summa på 710.200 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 4151.  

[Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet numera minskat med 69.800 kronor, vilket motsvarar -8,95%.]

Min kreditskuld har från föregående månad minskat med 4162 kronor till -21.542 kronor. Min plan är att börja återbetala skulden, troligtvis blir det mitt fokus i några månader framöver. Jag får min lön på måndag men har räknat att jag kan spara 5000 kronor som kommer gå till kreditskulden. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. 

Kredit -samt kontantvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet. 
                        
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
406.031
  456.906
12,53
50.875

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 237.756
 249.434
4,91
11.677

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 3615
 3860
 6,75
 244


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
647.402                     710.200                        9,70                       62.796         

[Kontant: 5382:-] 
[Kredit: -21.542:-]                                          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar