Portföljutveckling - Juni

Då var det dags för juni månads portföljutveckling, den 1 juni visade portföljen ett marknadsvärde på 692.138 kronor och idag visar den en summa på 696.289 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 4151.  

Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet numera minskat med 83.711 kronor, vilket motsvarar -10,73%.

Min kreditskuld ligger fortsatt kvar på -25.702 kronor. Min plan är att börja återbetala skulden, troligtvis blir det mitt fokus i några månader framöver. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. Kredit -samt kontantvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet.      
                        
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
406.031
  446.447
9,95
40.416

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 233.983
 246.201
5,22
12.218

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 3415
 3641
 6,61
 226


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
643.429                     696.289                        8,22                       52.860         

[Kontant: 7667:-] 
[Kredit: -25.704:-]                                          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar