Investeringar - Maj

Jag har följt min planering från förra månaden om att inte utnyttja min kredit samt sprida mina köpa över flera innehav. Börsen har stigit kraftigt under den gångna månaden och minskat lika kraftigt de senaste dagarna bara. Fortsätter det gå ner under juni månad kommer jag troligtvis köpa fler aktier, men om det stabiliseras en aning eller börjar stiga igen kommer jag nog börja betala tillbaks min kreditskuld. 

Jag har valt att fördela mina innehav i fondportföljen lika och planerar att köpa fonder varje månad ett bra tag framöver som ett komplement till mina övriga aktier. 

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för två olika inköp, fast i samma aktie, i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev totalt 1 aktie i Investor.  

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 205,65 kronor baserat på 2019/2020 års siffror samt dagens växelkurser. 

Jag räknade med 0 kronor i utdelning för Wallenstam, Industrivärden samt Skanska då det är deras senast redovisade utdelningsförslag för i år. Icas samt Investors eventuella utdelning till hösten har jag inte heller räknat med.  
                              

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 7140:-
Kapitalförsäkringskonto - 478:-

Fondkonto - 750:-

Totalt investerat: 8368:- (varav 0:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar