Portföljutveckling - Augusti

Augusti månad slutade marginellt på plus för mig. Det har främst varit mitt sparande från lönen som bidragit till att hålla mig på den bli sidan av linjen. Det är minst sagt svajigt på börsen just nu. 

Den 28 juli visade portföljen ett marknadsvärde på 621.855 kronor och idag visar den en summa på 637.681 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 15.826 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 2,54%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 336.591
  383.154
13,83
46.562

Kapitalförsäkringskonto

 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 205.523
 254.261
 23.71
 48.737

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 224
 266
 9,79
 24


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
542.338                    637.681                        17,58                      95.323                                                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar