Portföljutveckling - April

Det har redan gått en månad sedan jag uppdaterade min portföljutveckling, den 29 mars visade portföljen ett marknadsvärde på 601.606 kronor och idag visar den en summa på 678.937 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 77.331 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 12,85%. 

Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet numera minskat med 101.063 kronor, vilket motsvarar -12,96%.

Från föregående månad har jag även fortsatt att öka min kreditskuld, från -22.290 kronor till -25.702 kronor.

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. Kreditvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet.                              


Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 398.890
  422.479
5,91
23.589

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 251.381
 254.063
1,07
 2682

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 2365
 2395
 1,27
 30


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
652.636                     678.937                        4,03                       26.301         

[Kredit: -25.702:-]                                          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar