Portföljutveckling - Mars

Jag uppdaterade portföljutvecklingen sent föregående månad, den 2 mars visade portföljen ett marknadsvärde på 695.146 kronor och idag visar den en summa på 601.606 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en minskning med 93.540 kronor, vilket innebär en kursnedgång på 13,46%. 

Från toppnoteringen på cirka 780.000 kronor den 20 februari har portföljvärdet minskat med 178.394 kronor, vilket motsvarar -22,87%.

Från föregående månad har jag även ökat min kreditskuld ganska rejält, från -10.450 kronor till -22.290 kronor.

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. Kreditvärdet är ej inräknad i totalsumman av marknadsvärdet.                              

Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 390.808
  373.930
4,32
16.879

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 250.428
 226.349
9,62
 24.080

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 1466
 1327
 9,48
 139


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
642.702                     601.606                        6,39                       41.098         

[Kredit: -22.290:-]                                          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar