Investeringar - April

Jag har bytt hela mitt innehav i H&M till Astra Zeneca. Jag har även fortsatt att köpa i AZN och tanken är att jag ska fortsätta med det ett tag framöver. 

Jag sålde hela mitt innehav i Orkla och byte rakt av till Unilever. Pengarna stannar inom samma bransch - dock helt olika bolag, valutor samt geografisk lokation. Jag slipper även betala ut någon källskatt i Unilever. 
En aktie i Tesla har jag köpt. På en middag i påskas hamnade jag i ett samtal kring Tesla som resulterade i att vi skulle köpa varsin aktie som en rolig grej och se vart kursen skulle stå i om ett år. Jag utnyttjade min kredit för att möjliggöra detta köp. 

Annars har hela mitt månadssparande i vanlig ordning gått till kontantinsatsen för ett framtida hus. 

Månadens utdelningar från min Kapitalförsäkringen räckte till 4 stycken aktier i Castellum samt 16 stycken Telia, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Jag har även gjort några portföljförändringar. 


Investeringssparkonto


KapitalförsäkringskontoFondkontoInvesteringssparkonto - 9069:-
Kapitalförsäkringskonto - 5757:-
Fondkonto - 200:-

Totalt investerat: 15.026:- 
[Kredit -6192]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar