Portföljutveckling - Maj

Portföljen har under maj månad 2021 fortsatt att prestera och visar likt föregående månad en ny ATH. I dagsläget är jag väldigt nöjd över hur min portfölj är sammanställd och ser inget behov av att köpa in nya aktier eller sälja. Jag fortsätter alltså att fylla på i befintliga innehav när jag får pengar över. 

Den 27 april visade portföljen ett marknadsvärde på 847.182 kronor och idag visar den en summa på 871.652 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 24.470 kronor. 

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
418.113
  570.066
36,34
151.952

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 267.691
 290.369
8,47
22.678

Fondkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
750
 763
 1,78
 13

Tillväxtkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
10.000
 10.454
4,54
454


Totalt alla konton:

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
696.554                     871.652                       25,14                      175.097                                           

[Kredit: -6463:-]   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar