Rottneros
Rottneros är ett bolag skrivet på Stockholmsbörsens Small Cap lista. Det är ett litet pappersmassabruk som har verkat sedan slutet av 1800-talet men har anor ännu längre bak i tiden.

Jag började handla i Rottneros när jag fortfarande försökte mig på att trejda aktier för lite över tre år sedan. Jag sålde av stora delar under år 2015 för att istället vikta om till utdelningsaktier och för att sprida mina risker. Jag behöll dock ett innehav om 1500 aktier som jag kom över för 5,97 kronor styck.
Rottneros är ett väldigt konjukturkänsligt bolag och deras intjäningsförmåga beror till stor del på hur svag svenska kronan är gentemot dollarn. I slutet av december 2014 stod dollarkursen på cirka 7,50SEK och det var då som jag började köpa på mig aktier. Sedan dess har dollarn varit upp i som högst drygt 9,30SEK för att sedan ha dalat igen.

Rottneros har under de senaste åren utfört ett program för ökad kapacitet som kallas för Agenda500, tillväxten tuffar på framåt vilket har resulterat i bl.a. produktionsrekord. I senaste rapporten skrivs det dock om att kostnadsutvecklingen har skenat iväg en aning vilket VD ej är nöjd över.

Rottneros är ett innehav som jag ämnat sälja under en lång tid för att det är ett mindre bolag som är såpass konjukturkänsligt med en påtaglig risk för utebliven utdelning enskilda år. Jag har ändå behållt mina aktier för jag har inte haft anledning att vara orolig än. Under de cirka tre åren som jag ägt Rottneros har jag blivit tilldelad fyra bonusutdelningar på sammanlagt 90 öre och tre ordinarie utdelningar som har gett 80 öre. Med nuvarande kurs (7,28) är aktien upp 21,94% och utdelningarna har under tre år sammanlagt gett en ungefärlig avkastning om 28,5%.

Jag är helt klart nöjd med resultatet, tanken har länge varit att sälja men för tillfället lutar det åt att jag  i alla fall behåller dem över året. Rottneros är just nu under en utvecklingsfas och även om allt kan hända, både positivt och negativt, är jag nyfiken på vart deras arbete kan komma att leda.Detta är ett inlägg som endast reflekterar mina tankar och skall alltså inte tas som ett finansiellt råd. Att handla i aktier medför alltid en risk om att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital, det är därför viktigt att du alltid gör en egen analys. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar