Månadens inköp


Februari
Sammantaget under februari månad har jag investerat 6542,94 kronor. Mitt kortsiktiga mål om att nyspara 5000 kronor exklusive utdelningar/kontantkonto uppnåddes inte denna månad heller. Källskatten som har dragits i min utländska portfölj är 43,02:-. Dessa kronor tillförde jag igen från egen kassa när jag återinvesterade i kapitalförsäkringens fonder. Anledningen till detta är att jag vill följa utvecklingen av återinvesterad utdelning som om källskatten aldrig hade dragits.

 • Nysparande:
  4543,02:-
 • Kontantkonto:
  1500:-
 • Utdelningar:
  393,92:-
 • Åsiktstorget
  100:-
 • Kredit
  -6:-

Investeringssparkonto

 Aktie
 Antal
 Kurs
 Summa
 Skanska
 6
 159,20
 957
 Tele2
 7
 96,40
 677
 Öresund
 4
143
573
 Nokia
 10
48,20
483
 Handelsbanken A
 10
115,50
1158
 Swedbank
 2
209,30
420
 H&M
 4
139,40
559
 Wallenstam
 10
72,65
729

 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 Swedbank Robur Access Global
0,7416
134,84
 100

Kapitalförsäkringskonto

 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 Länsförsäkringar Global Indexnära
0,9519
196,43
187
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
0,3137
318,68
100

Fondkonto

 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 Swedbank Robur Access Asien
0,4096
244,09
 100
 SPP Aktiefond USA
0,4724
211,69
 100
 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad
0,6691
149,44
 100
 SPP Aktiefond Global A
0,8260
121,07
 100
 AMF Aktiefond Europa
0,5108
195,75
 100
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
0,3132
319,25
 100

Investeringsparkonto - 5656
:-  (varav 6:- kredit)
Kapitalförsäkringskonto - 287:- 
Fondkonto - 600:- 

Totalt investerat: 6542,94:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar