Ombalansering - Fonder

Jag bestämde mig för att göra en tidig ombalansering i min fondportfölj. Nedan visas en siffrorna för hur fördelningen såg ut före och efter korrigeringen.


  Fond
 Före
 Efter
 SPP Aktiefond Global
 30%
 50%
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag 
 30%
 10%
 Swedbank Robur Access Asien
 10%
 10%
 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexfond
 10%
 10%
 SPP Aktiefond USA
 10%
 10%
 AMF Aktiefond Europa
 10%
 10%


Ombalanseringen beror främst på att jag redan har en hög exponeringen mot den svenska börsen genom min svenska utdelningsportfölj men även genom ett mindre sparande i Spiltan Investmentbolag i min kapitalförsäkring för mina utländska innehav. Istället har jag valt att öka min exponering i SPP Aktiefond Global för att ytterligare öka min riskspridning. 

I och med att jag  för tillfället endast sparar 600 kronor i månaden i mina fonder blir fördelningen i procent en aning skev, eftersom 100 kronor är minimum för ett enskilt köp i vardera fond skulle det krävas ett nysparande om 1000 kronor för att få det att stämma. Alltså 500 kronor i globalfonden och 100 kronor vardera i övriga fonder, som det ser ut i nuläget kommer varje nyinvestering om 100 kronor per fond motsvara cirka 16,66%. Därför kommer jag sikta på att göra en omallokering ungefär 2-4 gånger om året för att ligga i fas med planen om min ursprungliga procentfördelning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar