Månadens inköp

Januari
Sammantaget under januari månad har jag investerat 6137 kronor, nysparandet står för 4029,92 kronor, utdelningar om 408 kronor - varav 58,39 kronor är från förra månadens utdelningar samt 1700 kronor från mitt kontantkonto. Mitt kortsiktiga mål om att nyspara 5000 kronor exklusive utdelningar uppnåddes således inte. Källskatten som har dragits i min utländska portfölj är 29,92:-. Dessa kronor tillförde jag igen från egen kassa när jag återinvesterade i kapitalförsäkringens fonder. Anledningen till detta är att jag vill följa utvecklingen av återinvesterad utdelning som om källskatten aldrig hade dragits.

Investeringssparkonto

Aktie
 Antal
 Kurs
 Summa
 Investor
 2
 390,20
 782
 Öresund
 4
 149,20
 598
 Skanska
 3
 161,15
 484
 Industrivärden
 2
 214
 429
 Castellum
 4
 136,25
 546
 Nokia
 10
 38,05
 382
 Axfood
 6
 160,60
 966
 Handelsbanken A
 5
 114,55
 579
 Latour
 5
 102,30
 513

Kapitalförsäkringskonto


 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 Länsförsäkringar Global Indexnära
 0,5528
 194,56
 107
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 0,4563
 330,88
 151

Fondkonto


 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 SPP Aktiefond Global
 0,8237
 121,39
 100
 AMF Aktiefond Europa
 0,5040
 198,37
 100
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 0,3027
 330,33
 100
 SPP Aktiefond USA
 0,4747
 210,62
 100
 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad
 0,6673
 149,84
 100
 Swedbank Robur Access Asien
 0,4044
 247,23
 100Investeringsparkonto - 5279:- (varav 29:- kredit)
Kapitalförsäkringskonto - 258:- (varav 58,39:- från förra månaden)
Fondkonto - 600:- 

Totalt investerat: 6137:-Inga kommentarer:

Skicka en kommentar