Investeringar - Oktober

Varenda krona av mitt sparande har fortsatt att gå till kontantinsatsen till ett framtida hus, hur mycket som sparades går att se i inlägget som är länkat. Jag kunde trots detta ändå investera för cirka 2500 kronor då jag återinvesterar alla mina utdelningar. 

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden räckte inte till för att investera i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten"

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 27 kronor baserat på 2020 års siffror. Jag har inte räknat med köpet av Cibus efter försäljningen av preffarna. Jag har inte heller räknat med Swedbank eller H&M då de ej delade ut i år, förhoppningsvis kommer mina aktier i dessa bolag börja generera utdelningar redan nästkommande år. 
                              

Investeringssparkonto
Kapitalförsäkringskonto
0:-

Fondkonto


Investeringssparkonto - 2205:-
Kapitalförsäkringskonto - 0:-

Fondkonto - 300:-

Totalt investerat: 2505:- 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar