Portföljutveckling - Oktober

Portföljen har under oktober månad fortsatt att öka. Till skillnad från övriga månader har jag  utnyttjat min kredit ovanligt mycket denna månad. Tanken är att jag ska betala av min kredit lite i taget, men i dagsläget har jag inte bråttom med det då jag fortfarande kan låna upp till 20.000 kronor med 0% i ränta. 

Den 29 september visade portföljen ett marknadsvärde på 665.999 kronor och idag visar den en summa på 685.393 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 19.394 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 2,91%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              

Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 341.469
  397.547
16,40
55.988

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 236.201
 287.567
 21,75
 51.367

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 242
 279
 15,25
 37


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
577.912                     685.393                        18,60                      107.392           

[Kredit: -9920:-]                                          

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar