Investeringar och Sparande - December

För december månad fokuserade jag på att investera i aktier med utdelning i mars. Vad jag valde att fokusera på förra månaden kan du läsa här. Det blev även ett köp i min kapitalförsäkring, nämligen AT&T, tursamt nog lyckades jag köpa precis innan den senaste veckans uppgång på nästan 4 dollar per aktie. 

I december sparades det sammanlagt 10.191,38:- inklusive utdelningar. Av dessa investerades det för 8991,38:- exklusive krediten. Jag har även investerat resterande summa av förra månadens försäljning av fonderna i kapitalförsäkringen. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Jag har även börjat köpa i mitt nya utdelningsprojekt "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Jag kommer från och med nu investera alla mina utdelningar från kapitalförsäkringen i Castellum, Telia samt Akelius pref. Jag kommer att köpa varje gång som utdelningarna täcker ett mini courtage köp.

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 605,56 kronor baserat på 2018 års siffror. 


  • Lön 8000:-
  • Utdelningar 991,38:-
  • Pengar online 0:- 
  • Kredit -155:-
  • Extra skatt 200:-
  • Nöjeskonto 500:-
  • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto


Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 4235:-
Kapitalförsäkringskonto - 6090:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 11.325:- (varav 155:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar