Investeringar och Sparande - November

Utan att veta om utdelningen kommer att höjas, sänkas eller lämnas oförändrad för år 2019 så har jag denna månad fokuserat på att investera i aktier med hög direktavkastning. Vad jag valde att fokusera på förra månaden kan du läsa här. För första gången på över ett år har jag även handlat aktier i min kapitalförsäkring, nämligen Sampo.

I november sparades det sammanlagt 10.376,28:- inklusive utdelningar. Av dessa investerades det för 7676,28:- exklusive krediten. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Jag har även sålt fonder i min kapitalförsäkring till ett värde av 4374,26:-, jag köpte Akelius preferensaktier för 2301:-, resterande pengar investerar jag efter den 20 december. Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 525 kronor baserat på 2018 års siffror. 


  • Lön 6000:-
  • Utdelningar 1462,12:-
  • Pengar online 214,16:- 
  • Kredit -36,25:-
  • Extra skatt 200:-
  • Nöjeskonto 500:-
  • Buffertkonto 2000:-


Investeringssparkonto


Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 3152,16:-
Kapitalförsäkringskonto - 3560,37:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 7712,53:- (varav 36,24:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar