Portföljutveckling - Juni

Semestern har dragit igång sedan några dagar tillbaks. Jag tittar mindre och mindre hur börsen rör sig och det i sig är ganska skönt märker jag. Förra månaden trodde jag att min dåvarande sammanställning av portföljen skulle bestå ett bra tag framöver. Men så gjorde jag ändå en portföljändring

Portföljen har under juni månad 2021 fortsatt att prestera och visar likt föregående månad en ny ATH. Framöver kommer jag fortsätta att fylla på i mina minsta innehav och kommer till en början fokusera på Swedish Match.  

Den 27 maj visade portföljen ett marknadsvärde på 871.652 kronor och idag visar den en summa på 897.420 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 25.468 kronor (2,96%)

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
430.552
  591.176
37,31
160.624

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 269.411
 294.843
9,44
25.431

Fondkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
929
 999
 7,53
 70

Tillväxtkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
10.000
 10.402
4,03
402


Totalt alla konton:

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
710.892                     897.420                       26,24                      186.528                                           

[Kredit: -5847:-]   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar