Portföljutveckling - December

Det har hänt en del under månaden som gått, den 27 november visade portföljen ett marknadsvärde på 750.550 kronor och idag visar den en summa på 731.014 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en minskning med 19.536 kronor. 

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
394.116
  466.612
18,39
72.495

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 258.440
 257.741
0,27
699

Fonder
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
5600
 6661
 18,94
 1061


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
658.156                     731.014                       11,07                      72.857         

[Kontant: 306:-]                                       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar