Köp efter senaste försäljningen
Jag var snabb på köpknappen efter min försäljning av Microsoft för några dagar sedan. Jag fick ut nästan 30.000 kronor som investerades i redan befintliga aktier i min kapitalförsäkring med hög direktavkastning. 

Samma summa i Microsoft gav mig cirka 1% i direktavkastning, vilket motsvarade ungefär 294 kronor i utdelning per år. 

Samma summa återinvesterat i aktierna ovan ger mig cirka 1400 kronor i årlig utdelning, baserat på den senaste utdelningen samt dagens växlingskurser. Detta motsvarar en direktavkastning på cirka 4,76%. 

Jag får alltså ut 1100 kronor mer i utdelning varje år nu jämfört med om jag hade haft kvar min investering i Microsoft. Jag får dock inte glömma bort att det kan vara på bekostnad av en potentiell fortsatt värdeökning för Microsoft som jag i så fall går miste om nu. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar