Investeringar och Sparande - Januari

För januari månad fokuserade jag på att investera i aktier med utdelning i mars, men även på att uppnå mina kortsiktiga mål. Vad jag valde att fokusera på förra månaden kan du läsa här. Med start från november månad har jag även genomfört minst ett köp i min kapitalförsäkring och det är något som jag kommer fortsätta med under året. 

I januari sparades det så mycket som 13.324,39:- inklusive utdelningar. Av dessa investerades det för 12.035:- exklusive krediten. Jag arbetade många röda dagar under december vilket ökade mina intäkter rejält. I framtiden räknar jag inte med att kunna spara liknande summor. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 563,65 kronor baserat på 2019 års siffror. 

  • Lön 11.700:-
  • Utdelningar 424,39:-
  • Pengar online 0:- 
  • Kredit -117,82:-
  • Extra skatt 200:-
  • Nöjeskonto 500:-
  • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto


Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 7031:-
Kapitalförsäkringskonto - 4004:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 12.035:- (varav 117,82:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar