Portföljutveckling - Mars

Den senaste månaden har portföljen visat styrka och stigit till ATH! Det är första gången som mina innehav visar ett värde på över 800.000 kronor. 

Den 26 februari visade portföljen ett marknadsvärde på 755.175 kronor och idag visar den en summa på 807.718 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 52.543 kronor. 

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
407.113
  512.454
25,87
105.340

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 260.471
 285.509
9,61
25.038

Fondkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
31
 39
 25,81
 8

Tillväxtkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
10.000
 9716
 2,84
 284


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
677.615                     807.718                       19,20                      130.386                                           

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar