Portföljutveckling - Juli

Juli blev en helt okej månad med facit i hand. Många delrapporter har släppts under månaden och majoriteten av mina bolag har visat bra siffror.

Den 29 juni visade portföljen ett marknadsvärde på 588.084 kronor och idag visar den en summa på 621.855 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 33.771 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 5,74%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                              


Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 333.430
  378.989
13,66
45.558

Kapitalförsäkringskonto

  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 170.567
 215.755
 26.49
 45.189

Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 24.224
 27.111
 11,92
 2886


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
528.221                    621.855                        17,73                      93.634                                                      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar