Portföljutveckling - Juni

Det är drygt en månad sedan jag senast uppdaterade utvecklingen för mina portföljer. Närmare bestämt den 15 maj, då var portföljens marknadsvärde 402.493 kronor och idag visar den en summa på 408.404 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning på 5911 kronor.

Förra månaden visade portföljen en positiv avkastning på hela 20.520 kronor jämfört med denna månaden som visar betydligt lägre siffror. Anledningen till detta beror till största delen på vinsthemtagningen i Rottneros samt att SAS aktien har haft fritt fall under månaden med en nedgång på 22,45%.

Om ni vill jämföra varje enskilt konto mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 264.520
  268.757
0,67
 1764


Kapitalförsäkringskonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 114.250
 119.957
 5
 5707


Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 9462
 10.350
 9,39
 888


Casinokonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 8380
 9340
 8,18
 960


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
396.612                    408.404                        2,97                        9319 

1 kommentar: