Löneökning, skattebesked och kredit

Även i år slapp jag undan restskatten och fick istället besked om en återbäring på 2616 kronor. Jag har varje månad låtit skattmasen dra en extra summa av min lön för att säkerställa att få tillbaks en mindre summa varje år samt att schablonskatten från Avanza kan dras direkt. Det lutar åt att återbäringen inte kommer att investeras utan föras över till mitt buffertkonto. 

Jag har även fått besked om en löneökning om 530 kronor per månad. Det är inga fantastiska summor men det bidrar årligen med 6360 kronor till min pengamaskin vilket är positivt. Det gör även att jag nu får lättare att uppnå ett av mina kortsiktiga mål om att spara 5000 kronor i månaden av min lön. 

En sista sak är att jag har löst ut hela min kredit hos Avanza. Det var en summa på 15.266 kronor och pengarna tog jag från mitt kontantkonto. Jag avskyr egentligen skulder och känslan av att se kreditkontot nollad var riktigt skön. Jag har tidigare funderat på att lösa in min skuld utan att det har blivit av. 

Men efter att 
ha läst några kommentarer och ett och annat inlägg av KtM i ämnet sattes mina tankar igång igen och jag kom äntligen till skott och gjorde mig av med skulden. Tanken är att jag ska ha min kredit tillgänglig vid större börsras på 20% eller mer. Vid ett sådant skeende kommer jag inte att utnyttja hela krediten på en gång utan portionera ut det under en längre period i samband med sparandet från lönen. 

Portföljutveckling

Mars
Det har passerat ännu en månad sedan jag presenterade min senaste portföljuppdatering. Emellanåt svänger det fort på börsen och det har märkts extra tydligt nu. Mitt portföljvärde har sedan förra månaden totalt ökat med 4,59% vilket motsvarar en summa på 16.570,70 kronor. Casinokontot sticker ut med en ökning på hela 15%. 

Om ni vill jämföra varje enskilt konto mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. 


Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 235.857,20
  243.509
 3,24
 7652


Kapitalförsäkringskonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 112.440
 112.411
 0,03
 29


Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 6768
 7518
 11,07
 749


Casinokonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 8380
 10.330
 23,28
 1950


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
363.445,20                373.768                       2,84                        10.322,80

Månadens inköp


Februari
Sammantaget under februari månad har jag investerat 6542,94 kronor. Mitt kortsiktiga mål om att nyspara 5000 kronor exklusive utdelningar/kontantkonto uppnåddes inte denna månad heller. Källskatten som har dragits i min utländska portfölj är 43,02:-. Dessa kronor tillförde jag igen från egen kassa när jag återinvesterade i kapitalförsäkringens fonder. Anledningen till detta är att jag vill följa utvecklingen av återinvesterad utdelning som om källskatten aldrig hade dragits.

 • Nysparande:
  4543,02:-
 • Kontantkonto:
  1500:-
 • Utdelningar:
  393,92:-
 • Åsiktstorget
  100:-
 • Kredit
  -6:-

Investeringssparkonto

 Aktie
 Antal
 Kurs
 Summa
 Skanska
 6
 159,20
 957
 Tele2
 7
 96,40
 677
 Öresund
 4
143
573
 Nokia
 10
48,20
483
 Handelsbanken A
 10
115,50
1158
 Swedbank
 2
209,30
420
 H&M
 4
139,40
559
 Wallenstam
 10
72,65
729

 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 Swedbank Robur Access Global
0,7416
134,84
 100

Kapitalförsäkringskonto

 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 Länsförsäkringar Global Indexnära
0,9519
196,43
187
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
0,3137
318,68
100

Fondkonto

 Fond
 Antal
 Kurs
 Summa
 Swedbank Robur Access Asien
0,4096
244,09
 100
 SPP Aktiefond USA
0,4724
211,69
 100
 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad
0,6691
149,44
 100
 SPP Aktiefond Global A
0,8260
121,07
 100
 AMF Aktiefond Europa
0,5108
195,75
 100
 Spiltan Aktiefond Investmentbolag
0,3132
319,25
 100

Investeringsparkonto - 5656
:-  (varav 6:- kredit)
Kapitalförsäkringskonto - 287:- 
Fondkonto - 600:- 

Totalt investerat: 6542,94:-