Investeringar och sparande - Maj

Mitt fokus just nu ligger i effektiv riskspridning samt att uppnå mitt kortsiktiga mål i kapitalförsäkringen. Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Mitt fondkonto rullar på som vanligt. Under månaden har jag även kunnat köpa ett par aktier i Castellum, nästa inköp i projektet "snöbollseffekt i snöbollseffekten" kommer bli i Telia. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 238,08 kronor baserat på 2018/2019 års siffror samt dagens växelkurser.     

 • Lön 10.000:-
 • Utdelningar 3933,14:- (källskatt -132,08:-)
 • Kredit -184,52:-
 • Extra skatt 200:-
 • Nöjeskonto 500:-
 • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 5212:-
Kapitalförsäkringskonto - 7548:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 13.760:- (varav 184,52:- i kredit)

Utdelningar - Maj

Jämfört med maj föregående år, då jag slog utdelningsrekord, har mina utdelningar minskat med 8,62%. Anledningen till detta är att vissa utdelningar delades ut i april istället för maj, vissa bolag har valt att dela ut halva utdelningen vid ett senare tillfälle samt att jag har sålt två bolag.  

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (132,08:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år.


År 2019

Aktie                                         Summa

-
Investeringssparkonto:
Investor                                    360:-
ABB                                          383,01:-
Atlas Copco                             160,65:-
H&M                                         318,50:-
Kinnevik                                   195,50:-
Latour                                       315:-
Wallenstam                              118,75:-
Tele2                                         330:-
XACT högutdelande                 660,80:-
Akelius pref.                             160:-

Kapitalförsäkring:
Boston Pizza                            71,55:- 
Realty Income                          54,14:- 
Northwest Healthcare              78,94:- 
AT&T                                        184,20:- 
P&G                                         78,62:- 
Starbucks                                 54,95:- 
Orkla                                        358,53:- 
Akelius pref.                             50:-
-
Totalt: 3933,14:-


År 2018


Aktie                                          Summa
-
Investeringssparkonto:
Ratos                                        520:- 
Investor                                     232:-
Atlas Copco                              196:-
H&M                                          294:-
Rottneros                                  555:-
Latour                                       236,25:-
Wallenstam                               77,40:-
Tele2                                         600:-
Kinnevik                                    313,50:-
XACT högutdelande                 350:-
Akelius pref.                             150:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                             51,70:-
Realty Income                           38,35:-
Northwest Healthcare               58,80:-
AT&T                                        105,90:-
P&G                                          68,92:-
Starbucks                                 41,94:-
Sampo                                      414,57:-
-
Totalt: 4304,33:- 

Portföljutveckling - Maj

Portföljen har i princip stått stilla den senaste månaden, trots ett sparande från både lön och utdelningar. Jag kan dock meddela att jag äntligen har uppnått ett av mina kortsiktiga mål, ett mål som jag satte den 1 januari 2018, nämligen att ha investerat 500.000 kronor.

Jag kan härmed titulera mig som "halv-miljonär". Det har länge känts som jag har rullat snöbollen i uppförsbacke, men att jag nu står på krönet mot nerförsbacken. Det känns som att den efterlängtade snöbollseffekten kommer att börja visa sin fulla kraft från och med idag.  

Den 27 april visade portföljen ett marknadsvärde på 569.201 kronor och idag visar den en summa på 572.732 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 3531 kronor, vilket innebär en kursuppgång på 0,62%. 

Om ni vill jämföra portföljutvecklingen mot föregående månaders siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra.                      


Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 323.727
  353.335
9,15
29.608

Kapitalförsäkringskonto

  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 161.067
 195.466
 21,36
 34.399

Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 22.224
 23.931
 7,68
 1708


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
507.018                    572.732                        12,96                      65.715                                                      

Investeringar och sparande - April

Vissa månader lyckas jag spara högre summor än vanligt och april blev just en sådan månad.  Jag har investerat för hela 17.348:- inklusive krediten, för mig är det en riktigt saftig summa! Det som är gråmarkerat i listan nedan är sparande utanför min portfölj. 

Jag köper som vanligt samma fonder för samma summa varje månad. I min isk har jag valt att fokusera på riskspridning och i min kf fortsätter jag att arbeta för att uppnå mitt kortsiktiga mål om en investerad summa på 10.000:- i varje enskild aktie. I projektet "snöbollseffekt i snöbollseffekten" har jag inkasserat utdelningar som har möjliggjort köp i både Castellum och Telia. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 507,70 kronor baserat på 2019 års siffror samt dagens växelkurser. Om jag inte räknar in fonderna i det som har investerats så blir det procentuella snittet för direktavkastningen cirka 3,10%.    


 • Lön 9750:-
 • Skatteåterbäring 2400:-
 • Utdelningar 4911,86:- (källskatt -142,50:-)
 • Kredit -160,35:-
 • Extra skatt 200:-
 • Nöjeskonto 500:-
 • Buffertkonto 500:-


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Fondkonto


Investeringssparkonto - 5255:-
Kapitalförsäkringskonto - 11.093:-

Fondkonto - 1000:-


Totalt investerat: 17.348:- (varav 160,35:- i kredit)