Investeringar och sparande - Oktober

Jag utnyttjade min kredit vid köpet av Nokia och kommer därför inte redovisa den affären när jag nu sammanställer månadens siffror. I efterhand kan jag tycka att jag fyllde på i Nokia alldeles för tidigt, men det är ju lätt att säga med facit i hand.        

Jag fokuserar just nu på att komma upp i en investerad summa om 20.000 kronor i 3M. När detta är uppfyllt, förhoppningsvis nästa månad, kommer jag nog börja fokusera på mina svenska innehav igen.

Mina utdelningar i Kapitalförsäkringen under månaden gav täckning för ett köp  i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". Det blev 13 stycken aktier i Telia. 

Månadens inköp ökar mina årliga utdelningar med cirka 588 kronor baserat på 2018/2019 års siffror samt dagens växelkurser. Sampo kommer att sänka sin kommande utdelning, därför har jag räknat på 2,1 € som ligger i det lägre spannet av deras föreslagna utdelning.                                                                


Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto


Investeringssparkonto - 1516:-
Kapitalförsäkringskonto - 11.214:-


Totalt investerat: 12.201:- (varav 16,90:- i kredit)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar