Portföljutveckling - April

Tiden går otroligt snabbt och vi är redan inne på andra halvan av april. Det är dags att presentera de senaste siffrorna av mitt portföljvärde. Sedan förra uppdateringen den 13 mars har portföljens marknadsvärde ökat med 0,69% vilket motsvarar en summa på 2584 kronor. Det är inga skrytsamma siffror med tanke på att jag även har gjort nyinvesteringar under månaden. Utan nyinvesteringarna hade det stället resulterat i en negativ utveckling.

Om ni vill jämföra varje enskilt konto mot föregående månads siffror kan ni klicka här, sidan öppnas i en ny flik så att det blir lätt att jämföra. 


Investeringssparkonto
 Inköp   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
 242.328,10
  245.027
 1,11
 2699


Kapitalförsäkringskonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 112.977
 112.832
 1,64
 1855


Fonder
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 7462
 8043
 7,79
 581


Casinokonto
  Inköp  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 8380
 10.450
 24,71
 2070


Totalt alla konton

Inköp                        Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
 371.147,10               376.352                       1,4                          7205

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar